Arxiu de la categoria: 5. La Intel·ligència

La Cinquena Edat s’ocuparà del coneixement psicològic, tant pel que fa a la intel·ligència humana, com a d’altres intel·ligències de la nostra biosfera i d’altres llocs de l’univers

L’heretabilitat general de cinc malalties mentals: un estudi del Consorci de Genòmica Psiquiàtrica

Genètica: Un dels conceptes bàsics de la genètica és la idea que qualsevol caràcter present en els sistemes biològics té un component heretable i un component no-heretable. Aquest segon component depèn de variables ambientals. En conseqüència, podem definir l’heretabilitat d’un … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Privació de son i obesitat: una relació a través de regions cerebrals d’avaluació de l’apetit del còrtex frontal

Neurobiologia: La revista Nature Communications s’adreça a la publicació de recerques de joves investigadors. Aquesta setmana anunciaven la publicació d’un article signat per Stephanie M. Greer, Andrea N. Goldstein i Matthew P. Walker, de l’Institut Helen Wills de Neurociència, adscrit … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Lactància materna i mobilitat social intergeneracional

Amanda Sacker, Y. Kelly, M. Iacovou, N. Cable i M. Bartley publiquen un article a Archives of Disease in Childhood sobre quins són els mecanismes que expliquen la correlació entre lactància materna i mobilitat social intergeneracional. Es tracta d’un estudi … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

El triple origen siberià de la població precolombina de les Amèriques

Genètica humana: En la disposició actual de les masses continentals, Euràsia i Àfrica formen una espècie de Gran Illa del Món. Aquest és l’àmbit en el qual es difonen originàriament les successives espècies humanes. D’ací passaren als continents annexes, primer … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Els 4 problemes de Landau sobre nombres primers

Fa cent anys, Edmund Landau, a Cambridge, en el marc del Congrés Internacional de Matemàtiques esmentava quatre problemes vinculats als nombres primers que ell mateix (i molta altra gent) considerava “inatacables en l’estat actual de la ciència”: 1) Hi ha un … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

La datació del primer art rupestre a través de la tècnica d’urani-tori en dipòsits de calcita

Les tècniques de datació relativa i absoluta han permès de situar en la línia del temps nombroses manifestacions culturals i restes humanes de la prehistòria. Ara bé, en el cas de l’art rupestre, les pintures de les coves, des de … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Szemerédi Endre guanya el Premi Abel 2012

El passat 21 de març del 2012, l’Acadèmia Noruega de Ciències i Lletres anunciava la concessió del Premi Abel a Endre Szemerédi, membre de l’Institut de Matemàtiques Alfréd Rényi, de Budapest, i del Departament de Ciència Computacional de la State … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Horitzó 2020 o Vuitè Programa Marc: la ciència europea en el septenni 2014-2020

Des de fa una colla d’anys, la Unió Europea vehicula bona part de la seva política de finançament i suport de la recerca+desenvolupament+innovació (R+D+I) a través de programes septennals marc. En l’actualitat, per al període 2007-2013, vigeix el Setè Programa … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

Es contagien els badalls entre les tortugues de potes roges? (Premis Ig-Nobel 2011)

”Es contagien els badalls entre les tortugues de potes roges?”. Ningú no pot esperar, en aquesta, com en tantes d’altres qüestions pendents sobre història natural, d’oferir una resposta senzilla i unívoca. Tot el més que es pot dir és que … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari

L’impacte de la matèria particulada atmosfèrica en la cognició i el comportament

La matèria particulada atmosfèrica és un dels elements centrals de la contaminació de l’aire. És ben sabut que nivells elevats constitueixen un factor de risc en malalties pulmonars i cardiovasculars. Bona part dels efectes detrimentals són deguts al fet que … Continua llegint

Publicat dins de 5. La Intel·ligència | Deixa un comentari