Arxiu mensual: Octubre de 2007

L’evolució independent de la pigmentació en neandertals i cromanyons

Paleogenòmica funcional: Els humans anatòmicament moderns o cromanyons s'originen a Àfrica fa uns 100.000 anys, i es difonen després a Euràsia, Austràlia i Amèrica. En moltes d'aquestes localitats substituïren poblacions humanes arcaiques. S'ha debatut àmpliament el grau de entrecreuament que … Continua llegint

Deixa un comentari

El disseny de mecanismes (Hurwicz, Myerson, Maskin, Premi Nobel d’Economia-2007)

Teoria de jocs: Dins de la teoria de jocs, el disseny de mecanismes consisteix en l'elaboració de les normes d'un joc per aconseguir un resultat específic. És a dir, en establir l'estructura del joc que farà que els participants es … Continua llegint

Deixa un comentari

Un Premi Nobel de la Pau contra el negacionisme (IPCC i Al Gore – 2007)

Ciències ambientals: Què és el negacionisme? Els germans Hoofnagle ens ho defineixen així: "l'ús de tàctiques retòriques per donar l'aparença de discusió o debat legítims, quan en realitat no n'hi ha cap. Aquests falsos arguments s'usen quan hom té pocs … Continua llegint

Deixa un comentari

L’autora de “Canopus in Argos” rep el Premi Nobel de Literatura – 2007

Literatura: Doris Lessing ha estat nominada avui guanyadora del Premi Nobel de Literatura. El jurat la qualifica d'"epicist de l'experència femenina qui, amb escepticisme, fosc i poder visionari ha sotmès una civilització dividida a l'escrutini". L'autora va recòrrer a la … Continua llegint

Deixa un comentari

Els processos químics en superfícies sòlides (Gerhard Ertl, Premi Nobel de Química-2007)

Química de superfícies: Quan pensem en reaccions químiques, bé sigui d'interès industrial o naturalístic (e.g. bioquímic, geoquímic, etc.), ho fem sovint en medi aquós o en solvents orgànics. En aquests solvents els reactants s'hi troben per difusió i donen lloc … Continua llegint

Deixa un comentari

La magnetoresistència gegant i el naixement de la spintrònica (Fert i Grünberg, Premi Nobel de Física-2007)

Física quàntica: La magnetoresistència consisteix en les variacions de la resistivitat elèctrica d'un mateix material induïdes per un camp magnètic extern. Fou descrita originàriament per William Thomson (lord Kelvin), el 1856, quan observà disminucions en la resistència elèctrica de fins … Continua llegint

Deixa un comentari

Modificacions específiques de gen (Capecchi, Evans i Smithies; Premi Nobel de Fisiologia-2007)

Genètica: Les primeres tècniques de transgènesi es basaren en la introducció de material genètic forani en un genoma (de bacteri, de planta, d'animal, etc.). La introducció, en aquest cas, es feia (i es fa) "a cegues". Hom suposa que el … Continua llegint

Deixa un comentari

Modificacions específiques de gen (Capecchi, Evans i Smithies; Premi Nobel de Fisiologia-2007)

Genètica: Les primeres tècniques de transgènesi es basaren en la introducció de material genètic forani en un genoma (de bacteri, de planta, d'animal, etc.). La introducció, en aquest cas, es feia (i es fa) "a cegues". Hom suposa que el … Continua llegint

Deixa un comentari

El Premis Ig Nobel – 2007: què s’hi cou en la recerca internacional

Recerca: La primera quinzena d'octubre ve marcada per l'anunci dels Premis Nobel anuals en el marc de la física, la química, la medicina i fisiologia, i també la literatura i la pau, i fins i tot l'economia. Però també ve … Continua llegint

Deixa un comentari