La reconstrucció de la mida poblacional dels pingüins d’Adèlia dels darrers 22.000 anys

Els pingüins d’Adèlia (Pygoscelis adeliae) es distribueixen per tot el litoral de l’Antàrtida. Hom calcula que actualment hi hauria unes 251 colònies de cria, amb un total de 3,8 milions de parelles reproductives. Fa 20 anys, aquesta xifra era de tan sols la meitat. Aquest fort augment de la població no ha estat uniforme. A la Península Antàrctica hi ha avui menys població que fa vint anys, de manera que tot el creixement s’explica per les colònies de l’Antàrtida Oriental, que ara ja suposen el 30% de la població total d’aquesta espècie. Els ecòlegs atribueixen aquesta expansió a l’escalfament que registra l’Antàrtida, i ho fan en base a models que descriuen com la mida de les colònies respon a canvis en la coberta marina de glaç. Per fer-se una idea de com es relaciona la mida poblacional dels pingüins d’Adèlia amb l’evolució del clima, Jane Younger, Louise Emmerson, Colin Southwell, Patrick Lelliot i Karen Miller han analitzat dades de l’ADN mitocondrial de colònies actuals. Establint les relacions de parentiu entre les colònies del present, hom pot estimar la mida poblacional del passat. Els resultats de la seva recerca apareixen en un article en el darrer número de BMC Evolutionary Biology.

22.000 anys d’història dels pingüins d’Adèlia

Amb les dades d’ADN mitocondrial els és possible a Younger et al. reconstruir la mida poblacionals dels pingüins d’Adèlia de l’Antàrtida Oriental durant els darrers 22.000 anys. Certament, llavors la població era molt reduïda. Fa 14.000 anys, per exemple, devien haver poc més de 8000 parelles reproductives. Si comparem les seqüències d’ADN mitocondrial dels pingüins d’Adèlia de l’Antàrtida Oriental, de la Península Antàrctica i de l’Arc d’Scòtia, tot indica que comparteixen un ancestre comú més recent de 29.000 anys d’antiguitat, procedent d’un sol refugi glacial. No vol dir això que no n’hi hagués més que un sol refugi en aquell període glacial, però sí que tan sols els pingüins d’aquell refugi han deixat descendència actualment present.

En entrar en l’actual període interglacial, les condicions es feren paulatinament més favorables per als pingüins d’Adèlia. Cada vegada creixia més les zones lliures de glaç durant l’estiu (octubre-febrer), allà on podien construir els seus nius de pedra i tindre cria. Cada parella incuba normalment dos ous, durant 32-34 dies (els dos progenitors s’alternen en períodes de 12 dies); les cries, després de l’eclosió, no abandonen el niu més que 22 dies després, i no és fins que tenen 50-60 dies que ja poden saltar a la mar.

L’Antàrtida Oriental (o Antàrtida Continental) és la zona on menys es deixa notar el període interglacial iniciat fa uns 10.000 anys. Amb tot, la reconstrucció de Younger et al. mostra com, al llarg dels mil·lennis, ha estat la desglaciació parcial d’algunes localitats costaneres durant els mesos estivals la que ha promogut l’expansió (x153 en 14.000 anys) dels pingüins d’Adèlia.

En canvi, si hom analitza l’expansió actual de la població de pingüins d’Adèlia, sembla que el motor no és tan la desglaciació com la disminució del glaç oceànic, que augmenta els recursos tròfics per a l’espècie. Younger et al. remarquen, doncs, que els motors ambientals de les tendències poblacionals es escales de mil·lennis i segles poden no coincidir amb els responsables dels canvis a escala d’anys o dècades.

Publicat dins de 4. L'Animal | Envia un comentari

“Pliobates cataloniae”, un hominoid de 4-5 kg de pes de fa 11,6 milions d’anys

Paleoantropologia: En les pàgines de Science trobem un article signat per investigadors de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, del Center for the Advanced Study of Human Paleobiology (The George Washington University, DC), de Fossilia i de la Unitat d’Antropologia Biològica de la UAB, que descriuen un gènere nou, “Pliobates”, a partir de les restes d’un petit primat del Miocè trobat en la sèrie estratigràfica de l’Abocador de Can Mata, amb una antiguitat d’11,6 milions d’anys. Certament, tenim força descripcions d’antropoides, la majoria de mida petita, que poblaren Àfrica i Euràsia durant el Miocè. Però David M. Alba, Sergio Almécija, Daniel DeMiguel, Josep Fortuny, Miriam Pérez de los Ríos, Marta Pina, Josep M. Robles i Salvador Moyà-Solà se la juguen amb “Pliobates cataloniae”. En general, els petits simis miocènics són considerats anteriors a la divisió entre els dos llinatges supervivents actuals dels “simis cinomorfs” (les mones del Vell Món) i dels “simis antropomorfs” o hominoides pròpiament dits, dels quals “Proconsul” en seria el primer exemple. Ara bé, “P. cataloniae” presenta una sèrie de característiques cranials i postcranials que són comunes als hominoids. Cladísticament, el situen com una forma més propera als hominoids actuals que no pas “Proconsul”, corresponent al període anterior a la divisió entre els dos llinatges supervivents d’hominoids, els hilobàtids i els homínids.

Reconstrucció del crani i de la fesomia de “Pliobates cataloniae”

Pliobates cataloniae

Explicades les coses així, potser fem la impressió que “Pliobates cataloniae” és una nova baula en el camí evolutiu que conduí a l’ésser humà. Això seria una mica inexacte. A l’ésser humà hauríem de sumar els altres grans simis (ximpancès, goril·les, orangutans) i als gibons. Però fins i tot amb aquesta correcció mancaríem a la realitat global del grup, molts llinatges del qual han desaparegut.

Alhora, Pliobates cataloniae és interessant en ella mateixa. Ens parla d’un diversitat més profunda i complexa dels petits simis catarrins del Miocè, i més particularment dels eurasiàtics.

Parlem d’un animal relativament petit, de 4 a 5 kg de massa corporal. La descripció es basa en un fòssil d’esquelet parcial, que ens informa de la morfologia craniana, però també de l’esquelet apendicular, particularment de l’anatomia del colze i del canyell. Era un quadrúpede arborícola, que grimpava de manera cautelosa i eclèctica. També era capaç de desplaçar-se suspès, com fan ara els gibons, però segurament sense tanta capacitat acrobàtica. El grau d’encefalització és comparable a la dels gibons actuals. El microdesgast dentari assenyala una dieta frugívora.

El seu lloc en l’arbre filogenètic

David Alba et al. han realitzat una anàlisi cladística basada en 300 trets craniodentals i postcranials. En l’anàlisi inclouen, a més de les espècies actualment existents de simis, tot un ventall d’espècies extintes. Aquesta anàlisi la podem resumir en aquest quadre:
1. Dendropitècids i d’altres petits catarrins del Miocè.
2. Hominoideus.
2. 1. Proconsul.
2. 2. Altres hominoideus.
2. 2. 1. Pliobates.
2. 2. 2. Hominoideus post-miocènics.
2. 2. 2. 1. Hilobàtids (actuals gibons i siamangs).
2. 2. 2. 2. Homínids.

El gènere “Proconsul” va ser descrit per Arthur Hopwood en el 1933, a partir de diversos espècimens el més antic dels quals havia estat descobert en el 1909 a Koru (Kènia). Hopwwod l’anomenà així en homenatge als ximpancès captius de circs, uns quants dels quals actuaven sota el nom de “Consul”. El pes corporal de Proconsul africanus era de 18 kg. El siamang (Symphalangus syndactylus), que és el més gran dels hilobàtids, pesa uns 14 kg. Així doncs, si el “Proconsul” és ancestre comú d’hilobàtids i homínids, caldria pensar que els hilobàtids han patir un fenomen de nanisme evolutiu. “Pliobates”, en canvi, devia fer 4-5 kg de pes, i si aquest fos un antecedent directe d’hilobàtids i homínids, no tindríem necessitat de considerar un nanisme evolutiu que sempre es fa difícil d’explicar. En aquest esquema “Proconsul” podria ser vist com una radiació primerenca dels hominoideus, amb algunes espècies de grans dimensions, mentre que haurien prosseguit el llinatge espècies més petites com “Pliobates cataloniae”.

També és possible que “Pliobates cataloniae” sigui “posterior” a la divisió dels llinatges dels hilobàtids i homínids, i pertanyi als primers com a grup basal. És difícil dir-ho, ja que el registre fòssil dels hilobàtids és molt magre. En canvi, el registre dels homínids és prou més ric, com mostren algunes de les descripcions més conegudes que han fet paleontòlegs en aquest mateix territori: Pierolapithecus catalaunicus, Anoiapithecus brevirostris, Dryopithecus spp.

Lligams externs:

Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution. DOI: 10.1126/science.aab2625

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Catarrhini a Wikispecies

Publicat dins de 4. L'Animal | Envia un comentari

“Spinolestes xenarthrosus”: els trets tegumentaris d’un mamífer de fa 125 milions d’anys

Paleontologia: En els darrers anys, hom ha descrit tota una sèrie d’espècies fossils que testimonien la diversitat dels mamífers dels mesozoic. Els mamífers experimentaren en aquell període diverses radiacions evolutives, encara que no pas tan espectacular com la viscuda en el cenozoic. Però és en el mesozoic on apareix un tret típic dels mamífers: el pèl. No és fàcil obtindre dades del tegument d’aquests grups de mamífers. Per això és valuós l’especimen que Martin et al. presenten a Nature, procedent del jaciment de Las Hoyas (Cuenca), de 125 milions d’anys d’antiguitat, catalogat com a MCCMLH30000A. Es tracta d’un mamífer eutriconodont que els ha servit per descriure l’espècie Spinolestes xenarthrosus. L’especimen mostra parcialment una sèrie d’estructures cutànies, inclosos fol·licles amb pèls primaris i secundaris. Els autors comparen la morfologia de l’orella externa de S. xenarthrosus amb les d’una rata moderna. També s’hi conserven altres parts toves, particularment pulmons i fetge. La fesomia de S. xenarthrosus era semblant a la d’una rata dels nostres dies.

Especimen MCCMLH30000A, que serveix d’holotip a l’espècie “Spinolestes xenarthrosus” (Martin et al., 2015), classificada en la família dels gobiconodòntids.

El jaciment de Las Hoyas

Las Hoyas es troba a la Tierra Muerta (província de Conca), regió marcada per una geologia dolomítica i calcària, que condiciona una forta eixutesa. El jaciment de Las Hoyas és excepcional pel que fa a la preservació dels fòssils que conté. El 70-80% dels especimens de vertebrats es troben articulats. Pel que fa a exosquelets d’artròpodes, s’han arribat a trobar apèndixs i antenes. En fòssils de plantes hom arriba a trobar fins i tot fructificacions. La preservació de parts orgàniques és notable, des de músculs mineralitzats a cel·luloses lignificades. Aquesta preservació s’explica perquè corresponen a sediments que quedaren submergits ràpidament (en qüestió de dies de la mort) en condicions anòxiques, amb acció de tapissos microbians que promourien dipòsits de carbonat de ferro.

Angela D. Buscalioni, de la Unidad de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, és qui dissenyà el projecte de recerca de Las Hoyas. En el treball de camp que topà amb el fòssil MCCMLH30000A participaren, a més de Buscalioni, Jesús Marugán-Lobo, Romain Vullo (de Géosciences Rennes) i Hugo Martín-Abad. En la feina de laboratori (preparació, tomografia, microscopia òptica, microscopia electrònica) participaren Thomas Martin (del Steinmann-Institut für Geologie, de la Universität Bonn), Marugán, Vullo, Martín, Luo Zhe-Xi (del Department of Organismal Biology and Anatomy, de la University of Chicago) i Buscalioni. Luo és qui realitzà les anàlisis filogenètiques.

Publicat dins de 4. L'Animal | Envia un comentari

Un sistema de demanda gairebé ideal (Angus Deaton, Premi Nobel d’Economia 2015)

La Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha anunciat que lliura el Premi del Banc Nacional Suec de Ciències Econòmiques en memòria d’Alfred Nobel del 2015 a Angus Deaton, de la Universitat de Princeton, “pel seu anàlisi del consum, la pobresa i el benestar”.

Deaton va nàixer a Edinburgh el 19 d’octubre del 1945. Es va graduar en el 1967. Es pare de dos fills, nascuts en 1970 i 1971. La seva tesi doctoral fou sobre “models de demanda de conusmidor i la llur aplicació en el Regne Unit”. Aquest ha estat el sentit de la seva recerca. En el 1980, juntament amb John Muellbauer desenvolupà el Sistema de Demanda Gairebé Ideal. En aquest sistema, l’estimació de la demanda de cada bé depèn dels preus de tots els béns i dels ingressos individuals. En els anys 1990, Deaton treballà en la teoria del consum, defensant una aproximació a partir de com els individus adapten el seu consum individual d’acord amb els seus ingressos individuals. El concepte prevalent fins llavors havia insistit en els ingressos i el consum agregats. Aquest canvi d’aproximació el va dur també a qüestionar els sistemes d’estimació de pobresa, en favor d’uns que es fonamentin en estatístiques basades en llars indviduals.

Lligams:

Angus Deaton: consumption, poverty and welfare (pdf)

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

Els mecanismes de reparació d’ADN (Lindahl, Modrich, Sancar; Premi Nobel de Química 2015)

Genètica molecular: La replicació, transcripció i traducció genètiques constitueixen un element central de la biologia molecular, però un procés també ben rellevant és el de la reparació. L’evolució biològica és possible perquè la replicació no és perfecta, però un excés de mutacions pertorbaria els sistemes biològics. La reparació de l’ADN constitueix un mecanisme de protecció. Precisament, el Premi Nobel de Química del 2015 ha recaigut en tres investigadors que han treballat sobre els mecanismes de reparació d’ADN: Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar.

En el 1970, Francis Crick formulà el “dogma central de la biologia molecular”, segons el qual la informació genètica flueix des de l’ADN a l’ARN (per transcripció) i de l’ARN a la proteïna (per traducció). Més que com a dogma, l’hem de veure com a norma general, car hi ha excepcions. En qualsevol cas, l’ADN esdevé la molècula de l’herència, la que es transmet de cèl·lula mare a cèl·lula filla i d’una generació d’organismes a la següent. És la replicació de l’ADN la que permet la duplicació fidel d’aquesta informació. Errors en la maquinària de replicació i interferències de natura física (radiació UV i radiacions ionitzants) i química (radicals lliures i d’altres mutàgens) fan que la replicació no sigui perfecte. Les mutacions que se’n deriven són, en part, essencials, car sense elles no hi hauria la variabilitat biològica damunt de la qual actua la selecció natural. Però un nivell elevat de mutacions seria incompatible amb la vida. Els sistemes de reparació d’ADN ajuden a mantenir una taxa adequada de mutació, i són essencials, en els organismes pluricel·lulars, per minimitzar les transformacions tumorals

Tomas Lindahl

Tomas Robert Lindahl (*Escocolm, 28.1.1938) es va doctorar al Karolinska Institutet en el 1967 amb una tesis sobre l’estructura i l’estabilitat dels àcids nucleics en solució. En el 1970 es doctorà en medicina, també al Karolinksa. Va fer estades post-doctorals a Princeton i a la Rockefeller University. En el 1981 ingressà com a invesitgador en el Imperial Cancer Research Fund. És especialment reconegut per estudiars els mecanismes de resistència cel·lular a carcinògens. Ha estudiat els mecanismes moleculars de reparació d’ADN en bacteris i en cèl·lules de mamífers. Així, fou el primer en aillar una ADN-ligasa de mamífer, en descriure el rol d’ADN-glicosilases en la reparació per excisió o en la descoberta de les ADN-metiltransferases (que protegeixen d’ADN d’agents alquilants).

Paul Modrich

Paul Lawrence Modrich (*Raton, Nou Mèxic, 13.6.1946) es va doctorar a la Stanford University en 1973. La seva recerca més destacada ha estat sobre el mecanismes de reparació d’ADN basats en la detecció de desaparellaments en la doble hèlix. És investigador en el Howard Hughes Medical Institute i professor de bioquímica a la Duke University.

Aziz Sancar

Aziz Sancar (*Savur, Mardin, Turquia, 8.9.1946) va estudiar a la Universitat d’Instanbul, doctorant-s’hi en medicina en 1969. Passà després als Estats Units, on treballà en el laboratori de C. Stan Rupert de la Universitat de Texas a Dallas, amb una tesi doctoral dedicada a la maquinària enzimàtica de fotoreactivació d’Escherichia coli, que defensà reeixidament el 1977. S’hi va casar amb una nord-americana, companya d’estudis, Gwen Boles, actualment professora de bioquímica i biofísica de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill. També Aziz Sancar és professor de bioquímica enel mateix centre.

És reconegut particularment pels seus treballs sobre la fotoreactivació bacteriana, és a dir els mecanismes de reparació després de patir un estrès luminós. La radiació ultraviolada solar produeix lesions en l’ADN, com la dimerització de nucleòtids de timina, i Sancar elucidà el mecanisme pel qual aquestes lesions són reparades. Sancar ha estudiat els mecanismes de reparació d’ADN en el marc de la regulació del cicle cel·lular.

Sancar és el segon ciutadà turc en rebre el Premi Nobel. Encara que ha desenvolupat la carrera científica als Estats Units, ha fomentat la recerca a Turquia i, particularment, a través del Carolina Turk Evi, els intercanvis acadèmics entre Turquia i els Estats Units.

Mecanismes de reparació de l’ADN

Els estudis bioquímics de Lindahl, amb els qual es va doctorar en el 1967, ens poden semblar massa allunyats de la realitat fisiològica. El cas, però, és que a través d’ells Lindahl mostrà el caràcter làbil d’aquesta molècula. Hom havia assumit que, en condicions fisiològiques, l’ADN devia ser una molècula prou estable, però l’estructura primària de l’ADN és susceptible d’un deteriorament espontani (Lindahl, 1993).

Els efectes mutagènics dels raigs X ja van ser descrits per Hermann Muller (1927). Els raigs ultraviolats foren incorporats en protocols de mutagènesi induïda en recerques genètiques. En el marc d’aquests estudis Albert Kelner descrigué en 1949 que, en bacteris Streptomyces griseus que havien estat irradiats amb llum ultraviolada, l’exposició posterior a llum visible n’estimulava la recuperació. Aquest procés rebé el nom de “fotoreactivació”, i s’interpretà com l’expressió d’un mecanisme cel·lular foto-dependent de reparació del dany induït per radiació ultraviolada. En el 1958, Claud Stanley Rupert identificà l’activitat enzimàtica fotoliasa, lligada a aquest procés. No fou fins vint anys més tard, que Aziz Sancar i Rupert clonaren el gen responsable d’aquesta activitat, phr.

Esquema de la reparació de danys per ADN per excissió de nucleòtids

A banda de la “fotoreactivació”, en els anys 1960, hom també havia identificat un procés de reparació del dany induït per raigs ultraviolats que no era foto-dependent, i per això se’l coneixia com a “reparació fosca”. Els Setlow havien trobat en 1962 que bona part del dany per raigs UV es degut a la fomació de dímers de timina, una de les quatre bases nitrogenades que trobem en l’ADN. Setlow i Carrier (1965) mostraren que hi havia un mecanisme de reparació basat en l’excissió dels dímers de timina, el qual explicaria la “reparació fosca”. Per a la identificació dels gens responsables en bacteris d’aquest mecanisme, hom estudià en Escherichia coli soques especialment susceptibles a radiació ultraviolada. S’identificaren, doncs, una sèrie de gens (uvrA, uvrB i uvrC). En el 1979, Sancar et al. idearen un mètode per a la identificació de les proteïnes responsables d’aquestes activitats. Ja en 1983, amb la purificació de proteïnes com UcrA, UvrB o UvrC, Sancar & Rupp reconstruiren la maquinària enzimàtica responsable de l’excissió de nucleòtids.

Tres exemples de vies de reparació d’ADN fonamentades en el reconeixement d’alteracions en l’aparellament de la doble hèlix d’ADN

Per la mateixa època, l’equip de Paul Moldrich identificà un mecanisme de reparació que actua durant la replicació de l’ADN (Lu et al., 1983). Aquest mecanisme identifica errors d’aparellament en els nucleòtids, que són marcats mitjançant metilacions. Sense aquest mecanisme, les taxes mitòtiques de mutació serien mil vegades superiors. Em 1989, Lahue et al. reconstituïen in vitro els components d’aquest mecanisme: MutH, MutL, MutS, helicasa II, ssDNAbp, DNApolIII, exonucleasa I i ligasa.

Quadre que resum els agents que produeixen danys en l’ADN, les lesions que produeixen, i els principals mecanismes de reparació

L’excissió de bases, l’excissió de nucleòtids i la reparació de desaparellaments són els principals mecanismes de reparació de dany d’ADN, siguin danys espontanis o induïts (radiació, mutàgens químics). El coneixement de la base genètica i enzimàtica d’aquests procés ha permès també explicar tota una sèrie de malalties o predisposicions a malalties que tenen el seu origen en alteracions en aquests gens.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

Les oscil·lacions de neutrinos (Takaaki Kajita, Arthur B. McDonald; Premi Nobel de Física, 2015)

En el 1930, Wolfgang Pauli proposà l’existència d’una partícula elèctricament neutre per explicar la conservació de l’energia, del moment i del moment angular (spin) en el procés de beta-desintegració. Aquesta partícula fou denominada neutró, però després hom optà pel nom “neutrino”, en haver-se descobert l’existència d’una partícula neutre molt més massiva. De fet, la beta-desintegració consisteix en la transformació d’un protó en neutró en nuclis atòmics inestables. Els neutrinos són emesos en aquestes reaccions i durant molt de temps s’hipotetitzà que eren una partícula sense massa. Capturà l’opinió popular la imatge de corrents de neutrinos que, procedents del Sol, eren capaços de creuar la Terra sense interactuar-hi. Una partícula d’aquesta mena era de difícil de detecció, i s’establiren detectors que eren autèntiques obres d’enginyeria. El 1996, per exemple, començà el Super-Kamiokande, un experiment de detecció de neutrinos amb un observatori localitzat a 1000 metres sota terra, en la mina Mozumi, als peus de la muntanya Kamioka, a Hida (Gifu, Japó). Hom aconseguí amb aquest experiment detectar oscil·lacions de neutrinos, prova experimental del caràcter màssic dels neutrinos. Quinze anys després, hom ha concedit per aquesta detecció el Premi Nobel de Física a Takaaki Kajita i Arthur B. McDonald.

Model estàndard de partícules elementals. Els fermions elementals es divideixen en quarks i leptons. Observeu com per a la massa dels tres sabors de neutrinos hom assenyala un màxim, però no pas un mínim. De totes formes, la descoberta de les oscil·lacions entre aquests tres sabors, gràcies, entre d’altres, a Kajita i McDonald, se sap que han de ser partícules màssiques.

Takaaki Kajita

梶田隆章 (*1959) es graduà a la Universitat Saitama (1981). Es doctorà a la Universitat de Tòkio en el 1986. El 1988 ingressà en l’Institut de Recerca de Radiació Còsmica de la Universitat de Tòkio, del qual esdevingué professor auxiliar en 1992, i titular en el 1999. En el 1988 participà en l’Observatori de Neutrinos de Kamiokande en la detecció de l’anomalia dels neutrinos atmosfèrics. Aquesta anomalia seria explicada, ja en el 1998, a través d’oscil·lacions de neutrinos. En el 1999 esdevingué director del Centre de Neutrinos Còsmics. Actualment, també és membre de l’Institut Kavli de Física i Matemàtiques de la Universitat de Tòkio.

Les instal·lacions de Kamiokande en 1989, reflectides en un model. Per fer-nos una idea de les dimensions, la barana pintada de groc arriba a mitja alçada d’una persona. La finalitat central del detector era investigar si el protó és realment una partícula estable. Situat sota terra, el gran tanc d’aigua era preservat en bona mesura de l’acció dels raigs còsmics. Tot i amb tot, el flux de neutrinos hauria de ser similar al de la superfície de la Terra.

Arthur B. McDonald

Arthur Bruce McDonald (*Sydney, Nova Scotia, 29.8.1943) es va graduar en física (1964) a la Universitat Dalhousie, d’on obtingué el mestratge (1965). Va doctorar-se en física al California Institute of Technology. Entre 1970 i 1982 fou investigador als Laboratoris Nuclears de Chalk River (Ontario). Fou després professor de física a la Universitat Princeton (1982-1989) i després a la Queen’s University (1989-). El 2001 publicà, arran de dades del Sudbury Neutrino Observatory (SNO), l’observació directa que mostrava que els neutrinos electrònics d’origen solar oscil·laven en arribar a l’atmosfera terrestre en neutrinos muònics i tàuics. Aquestes oscil·lacions entre els “tres sabors” de neutrinos indicaven que totes elles havien d’ésser partícules amb massa intrínseca.

Part inferior de l’enorme tanc, en forma de matrau rodó, que contenia l’aigua utilitzada en el Sudbury Neutrino Observatory. El laboratori se situa a 2 km de fondària, en l’interior de l’antiga mina de Vale Creighton. Actualment s’hi fan experiments de física de neutrinos i de matèria fosca.

Les oscil·lacions de neutrinos

El neutrino proposat en els anys 1930 es multiplicà en els models ulteriors de física de partícules. De primer, es descrigué l’antineutrino. Després, hom hipotetitzà l’existència de dos neutrinos (i dels seus antineutrinos corresponents) associats al muó i a la partícula tau. Així doncs, calia parlar de tres “sabors” de neutrinos: el neutrino electrònic, el neutrino muònic i el neutrino tàuic. Aquests tres neutrinos, juntament amb l’electró, el muó i el tau, conformaven els sis tipus de leptons del model estàndard de partícules. En el 1956, hom ja havia detectat experimentalment els neutrinos. Ja en aquella època hom proposava la possibilitat d’oscil·lacions de neutrinos, és a dir transicions entre els tres tipus de neutrinos.

En el 1998, Takaaki Kajita, del Super-Kamiokande, presentava dades sobre el fet que els detectors de la superfície no detectessin tots els neutrinos muònics que es formarien en l’alta atmosfera per l’acció dels raigs còsmics (Fukuda et al., 1998).

Els raigs còsmics són els responsables de la ionització de les capes altes de l’atmosfera terrestre. Consisteixen en flux de partícules (en l’exemple, un protó, p), una bona part dels quals tenen un origen extrasolar (raigs còsmics galàctics). Les partícules primàries, en col·lisionar amb molècules de l’atmosfera, generen partícules intermèdies (en l’exemple, pions, π; neutrons, n; fotons, γ), que al seu torn poden donar lloc a leptons (en l’exemple, electrons, e; positrons, e+; muons, μ; neutrinos muònics, νμ).

En el 2001, Arthur B. McDonald, del Sudbury Neutrino Observatory (SNO), mostrava dades més clares quant a la conversió de neutrinos electrònics d’origen solar en neutrinos muònics o tàuics (Farine et al., 2001; Ahmad et al., 2002). Les oscil·lacions de neutrinos ara constituïen un forat considerable per al model estàndard de partícules, però també una via per aprofundir-hi en un model.

L’energia solar és, fonamentalment, el producte de la fusió nuclear d’hidrogen en heli. Aquest procés, a més de radiació (llum i calor), genera un corrent de neutrinos electrònics (νe)

Els leptons són les partícules que tenen un nombre leptònic diferent de zero, que pot ser positiu (leptons) o negatiu (antileptons). El valor absolut del nombre leptònic pot adoptar sis valors, corresponents a l’electró, el muó, el tau, el neutrino-electrònic, el neutrino-muònic i el neutrino tàuic. Actualment, hom disposa de valors màxims de massa per a cada leptó, però no de valor mínim, encara que les oscil·lacions indiquen que no pot ser igual a zero. Un altre paràmetre encara no aclarit és la quiralitat, ja que no s’han observat ni dextro-neutrinos ni levo-antineutrinos.

Publicat dins de 1. L'Univers | Envia un comentari

La lluita contra els paràsits (William C. Campbell, Satoshi Omura, Youyou Tu: Premi Nobel de Medicina, 2015)

Sota l’epígraf de parasitologia mèdica, hom engloba un seguit de malalties produïdes per paràsits, excloent en la definició bacteris, fongs i virus. Són estudiades per la parasitologia les afeccions produïdes per “protozous” i “metazous”. Així doncs, la malària (causada pel protozou “Plasmodium”) és comptada com a parasitosi, si bé també se la considera sovint una malaltia infecciosa. Més clara és la definició com a paràsits dels diferents grups d’animals pluricel·lulars. Entre aquests, hi ha els nemàtodes, que produeixen en humans diverses parasitosi com l’esquistosomiasi o l’ancilostomiasi. Les malalties parasitàries, inclosa fins i tot la malària, són sovint menystingudes per la recerca occidental, que les veu com quelcom propi de la “medicina tropical”. Així doncs, cal saludar la decisió del Comitè Nobel d’enrecordar-se’n de la disciplina de la teràpia parasitològica. El Premi del 2015 de Medicina es reparteix en dues meitats. La primera es destina a William C. Campbell i Satoshi Ōmura “per les llurs descobertes quant a una nova teràpia contra infeccions causades per nemàtodes paràsits“. La segona la rebrà Youyou Tu “per les seues descobertes quant a una nova teràpia contra la malària“. Les dues recerques guardonades tenen en comú la rellevància de la biodiversitat (microbiana, floral) en l’obtenció de nous fàrmacs.

William C. Campbell

William C. Campbell va nàixer a Ramelton (Irlanda) el 1930. Es va graduar al Trinity College de la Universitat de Dublín en 1952. Passà després a la Universitat de Wisconsin, on es doctorà (1957). Ha dedicat la seva carrera científica a la parasitologia i, en especial, a la quimioteràpia d’infeccions parasitàries, desenvolupada a l’Institut Merck de Recera Terapèutica (1957-1990). Des del 1990, ha estat vinculat amb la Drew University, de Madison (New Jersey).

Satoshi Ōmura

Satoshi Ōmura (大村智) va nàixer el 12 de juliol del 1935 en una localitat de la prefectura de Yamanashi. Va estudiar a la Universitat de Ciències de Tòkio, on obtingué el mestratge el 1963. Es va doctorar en ciències farmacèutiques (1968) i en química (1970) a la Universitat de Tòkio. Entre 1963 i 1965, fou investigador associat a la Universitat de Yamanashi. Passà després a l’Institut Kitasato, del qual fou president (1990-2008).

Ōmura és un dels grans noms de química bioorgànica, és a dir de la disciplina que estudia substàncies bioactives d’origen biològic. El desenvolupament de noves tècniques d’aïllament i de cultius microbiològics, li permeté descriure, entre d’altres, Streptomyces avermitilis, del qual investigà les substàncies bioactives. Al llarg de la seva carrera, va descobrir 470 compostos bioactius, el més rellevant dels quals és l’avermectina, una substància de S. avermitilis amb propietats antihelmíntiques.

Youyou Tu

Tu Youyou ( 屠呦呦) va nàixer a Ningbo (Zhejiang) el 30 de desembre del 1930. Es va graduar en farmàcia Col·legi Mèdic de Beijing. En el 1965 entrà com a professora ajudant a l’Acadèmia de Medicina Tradicional Xinesa. En el 1969 comença una recerca sobre substàncies antimalàriques en plantes medicinals xineses. En aquesta recerca, Tu va llegir llibres de medicina xinesa i consultà coneixedors de plantes medicinals. Va fer una llista amb 640 receptes que, segons la medicina tradicional, servien contra la malària. En un model en ratolins, Tu i el seu equip assajaren eventualment 380 extractes herbals.

De tot aquest ventall, un compost resultava especialment efectiu. Procedia d’Artemisia annua, planta que era considerada bona en la medicina tradicional contra les “febres intermitents”. El compost també era efectiu en un model en micos. Eventualment, ella mateixa s’administrà una dosi d’artemisinina. Hi seguiren assajos clínics en pacients de malària, amb resultats positius, publicats en el 1977. La artemisinina i la dihidroarmetisinina s’han utilitzat des de llavors de manera efectiva en el tractament de la malària.

La ivermectina

En 1928, Alexander Flemming descobrí la penicil·lina, substància que explicava perquè alguns fongs poden inhibir el creixement de bacteris. En les dècades següents, foren diversos els grups de recerca que examinaren substàncies bioactives de microorganismes del sòl. Aquestes substàncies, que a la natura corresponien a la “lluita per la vida” entre els diferents microorganismes, podien ser reaprofitades en el tractament de malalties infeccioses. El grup de recerca d’Ōmura, ja en els anys 1960, aplicà noves tècniques d’aïllament i cultiu microbians per recuperar noves soques de Streptomyces, un gènere de bacteris amb un metabolisme secundari especialment ric. Cada cultiu era assajat quant a la seva activitat contra altres microorganismes. Fou en el marc d’aquesta recerca que van descriure Streptomyces avermitilis.

Estructura química de dos tipus de dihidroavermectina

William C. Campbdell s’interessà en els microorganismes isolats per Ōmura, i els antibiòtics que produïen. De S. avermitilis va isolar un antibiòtic, que denominà “avermectina”, i que era efectiu contra nemàtodes paràsits d’animals. De l’avermectina derivà, per hemisíntesi química, l’ivermectina. La ivermectina era efectiva contra microfilàries. El mecanisme d’acció es basa en la interferència amb el sistema nerviós, ja que activa canals GluCls que trobem en diversos grups d’invertebrats (nemàtodes, artròpodes, etc.). En general, és efectiva contra els estats larvaris dels nemàtodes, no pas tant contra els adults. Més recentment, hom s’ha interessat en el seu ús contra artròpodes paràsits.

Cicle vital de “Onchocerca volvulus”. Una part del cicle (larves 1-3) es desenvolupa en mosques del genère “Simulium”. L’altra part (larves 4, adults i ous) té lloc en l’ésser humà afectant el sistema limfàtic i cutani, i és en els ulls on produeix els efectes més incapacitants

La ivermectina (introduïda en el 1981) i els seus derivats han estat crucials per a l’obtenció de tractaments efectius contra malalties humanes com l’oncocerquiasi o la filariasi. L’oncocerquiasi és la segona causa de ceguera infecciosa, just després del tracoma, i és provocada pel nemàtode paràsit Onchocerca volvulus transmès per la mosca negra (Simulium). La filariasi limfàtica o elefantiasi és provocada per nemàtodes com Wuchecheria bancrofti o Brugia malayi, que trambé es transmeten per picades d’insectes, en aquest cas mosquits.

Com a medicament veterinari, la invermectina és utilitzada no tan sols contra cucs intestinals, sinó també contra àcars i polls. En humans, és utilizada preferentment en el tractament de l’oncocerquiasi i, en menor grau, en altres nematodosi (estrongiloidosi, ascariasi, tricuriasi, filaria i enterobiasi).

L’artemisinina

Coneguda en xinès com a “qīnghāo” (青蒿), aquesta herba asiàtica és descrita ja per Linneu com a Artemisia annua

L’artemisinina va aparèixer com a fàrmac antimalàric arran d’unes recerques que responien a la preocupació dels casos creixent de paludisme resistent als fàrmacs tradicional, cloroquina o quinina. La recerca de Tu sobre l’artemisinina ens mostra la connexió entre els remeis tradicionals i la medicina basada en l’evidència.

Estructura química de l’artemisinina, principi actiu de l’Artemisia annua amb propietats antimalàriques. Actualment, l’ús per via oral de teràpies combinades amb artemisinina o un dels seus derivats és el tractament més habitual en la malària deguda a “Plasmodium falciparum”.

El mecanisme d’acció de l’artemisinina afecta l’estat inicial del desenvolupament del Plasmodium. Encara que això explica la seva efectivitat i la relativa manca de resistències, cal no oblidar que en els darrers anys ja s’han descrit casos de malària també resistents a aquest fàrmac.

Cicle vital del “Plasmodium”. La part sexual del cicle té lloc en les glàndules salivals del mosquit, mentre que la part asexual té lloc en la sang i el fetge humans. Els merozoïts es reprodueixen en l’interior de glòbuls vermells, que són destruïts. La coordinació dels merozoïts comporta que la malària es caracteritzi per febres recurrents, cada 3-4 dies, marcada per una hemòlisi pronunciada

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

Emmanuelle Charpentier rebrà el Premi Otto Warburg del 2016 pel sistema CRISPR-Cas9

La Medalla Otto Warburg de l’edició del 2016, que es lliurarà el primer Primer d’Abril, ha estat concedida a Emmanuelle Marie Charpentier (*1968), per les seves contribucions sobre el sistema d’edició genètica CRISPR-Cas9, que constitueix una de les revolucions més recent en el camp de l’enginyeria genètica.

Emmanuelle Charpentier va nàixer el 1968. Compaginà els estudis de bioquímica i microbiologia a la Universitat Pierre-et-Marie Curie amb la pràctica de la dansa, fins que abandonà aquesta en 1996. Llavors ja s’havia doctorat en microbiologia a l’Institut Pasteur. Realitzà estades post-doctorals a l’Skirball Institute (Nova York) i al St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis). Entre el 2002 i el 2006 va ser a la Universitat de Viena, per passar després a la Universitat d’Umea, on fou professora ajudant a partir del 2009. En el 2012 passà a l’escola mèdica de Hanover, i encara després al Helmholtz Centrum, de Brunswick. Actualment, es troba a cavall d’Umea, Hanover i Brunswick.

Bona part de la recerca de Charpentier s’orientà a les bases moleculars de la infecció microbiana, és a dir la regulació de l’expressió de gens dels microorganismes infecciosos. Estudià la dinàmica molecular de la infecció vírica de bacteris. Però és sobretot coneguda pels treballs fets en col·laboració amb Jennifer Doudna sobre el sistema Cas9. Aquest sistema permet a Streptococcus pyogenes, per exemple, la destrucció selectiva d’ADN exògen. És un sistema immunitari específic i dotat de memòria. Charpentier i Doudna l’aprofitaren per dissenyar un sistema d’edició genètica.

Des de llavors, Charpentier ha rebut diversos guardons. La Medalla Otto Warburg aspira a ser considerada el Nobel de la Bioquímica. La concedeix la Societat Alemanya de Bioquímica i Biologia Molecular i les edicions Elsevier.

El sistema CRISPR/Cas9 és especialment en la reparació de seqüències d’ADN. Així, tindria aplicacions en el tractament de malalties genètiques i adquirides (SIDA, càncer). La precisió i el cost relativament baix la fan interessant. En aquest sentit la interferència CRISPR (CRISPRi) permetria una pertorbació reversible i específica de seqüència genètica. Aquestes pertorbacions poden ser de caràcter repressiu o activador.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

Detecció de sals hidratades en la superfície de Mart

En bona mesura, el cicle de l’aigua a Mart es redueix a la transició directa entre l’estat sòlid i l’estat gasós. En quina mesura, però, hi ha aigua líquida a la superfície marciana? La baixa pressió atmosfèrica i el règim de temperatures és força desfavorable per a l’aigua líquida pura, però no tant per a l’aigua salada. Algunes formacions geològiques, com les línies (lineae) recurrents de pendents, tenen un caràcter estacional que podria explicar-se per l’acció de corrents d’aigua salada estacionals, que fluirien en l’estació càlida (250-300 K). Ahir es va publicar un article on s’analitzen dades espectrals de la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de quatre regions amb línies recurrents. Les dades corresponen a la presència de sals hidratades, probablement perclorat de magnesi, clorat de magnesi i perclorat de sodi. És un indici químic directe de la hidratació de materials superficials corresponent a fluxos d’aigua.

Publicat dins de 1. L'Univers | Envia un comentari

“Homo naledi” a l’Àfrica Austral de fa 2-3 milions d’anys

Amb molt d’interès se segueix avui l’article de Berger et al. on es descriu “Homo naledi”, com una de les espècies primerenques del gènere “Homo”. La descripció d’Homo naledi parteix de fòssils trobats a la Cambra Dinaledi, en el sistema de coves “Rising Star”, a Sud-àfrica, que correspondrien a un nombre mínim de 15 individus. En termes de massa corporal i estatura ens recorda a Homo habilis, però en termes de volum endocranial s’acosta més als australopitecs. És la morfologia cranial la que fa distintiva aquesta espècie, alhora que vinculada a d’altres formes primerenques del gènere Homo (Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis). La ma i canyell ja són típicament humans, com ho són el peu i les extremitats inferiors. Ara bé, el tronc, el muscle, la pelvis i la part superior del fèmur tenen un sabor australopitecí. La classificació serà segurament matèria de controvèrsia, però l’ensamblatge de Dinaledi constitueix el més gran que s’ha trobat a Àfrica corresponent a una única població.

Els 737 elements anatòmics parcials o complets trobats a la Cambra de Dinaledi

Publicat dins de 4. L'Animal | Envia un comentari