L’economia comportamentual (Richard H. Thaler; Premi Nobel d’Economia 2017)

Avui la Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha anunciat la concessió del Premi del Banc Nacional Suec en Memòria d’Alfred Nobel de l’any 2017 a Richard H. Thaler “per les seues contribucions a l’economia comportamentual“.

Richard H. Thaler

Richard H. Thaler (*East Orange, NJ, 12.9.1945) va estudiar a la Newark Academy, es va graduar a la Case Western Reserve University (1967). Es doctorà a la University of Rochester el 1974, amb la tesi “El valor de salvar una vida: una estimació de mercat”, realitzada sota la supervisió de Sherwin Rosen. Entre el 1978 i el 1995 fou professor a la Johnson Graduate School of Management. El 1995 passà a l’Escola de Negocis de la Universitat de Chicago, ocupant la càtedra Ralph and Dorothy Keller de Ciència i Economia Comportamentuals. És considerat un dels teòrics fundacional de les finances comportamentuals.

L’economia comportamentual

Si l’economia clàssica es fonamenta en la racionalitat dels subjectes, l’economia comportamentual s’adreça aquesta racionalitat des del punt de mira de les limitacions del comportament humà. La racionalitat humana s’aparta demanera sistemàtica de la racionalitat perfecta. En el 1980, Richard Thaler exposava les bases d’una teoria positiva de l’elecció dels consumidors. Ja abans de Thaler, la teoria del consumidor combinava aspectes normatius (basats en la maximització de la racionalitat del consumidor) i positius (que cerquen la descripció del comportament del consumidor). Thaler posava èmfasi en biaixos racionals com la subestimació dels costos de les oportunitats, l’elusió d’eleccions per evitar lamentar-se de les decisions o els prejudicis.

La psicologia humana s’allunya de la racionalitat perfecta en tres aspectes:
– les limitacions cognitives, o racionalitat restringida.
– els problemes d’autocontrol.
– les preferències socials.

Les limitacions cognitives

L’efecte de la dotació és el terme emprat per Thaler (1980) per referir-se a la tendència dels individus de valorar a l’alça els béns en la seva possessió. L’efecte de la dotació es relaciona amb l’aversió a la pèrdua.

Thaler (1985) desenvolupà un nou model de comportament del consumidor emprat un híbrid de psicologia cognitiva i microeconomia. El punt de partida era la codificació mental de les combinacions de guanys i pèrdues. D’això en resulta una avaluació de compres segons la “utilitat de transacció”. Aquesta teoria de la comptabilitat mental explicaria els processos pressupostaris informals dels consumidors. Les limitacions cognitives són enfrontades pels consumidors a través de la simplificació sistemàtica de l’ambient econòmic, bo i acceptant que les decisions preses siguin subòptimes en relació amb una racionalitat perfecta.

Els problemes d’autocontrol

Fins i tot acceptant la capacitat de prendre decisions racionalment òptimes, els agents econòmics presenten problemes d’autocontrol per a dur-les a terme. Així Thaler & Shefrin (1981) exposaven una teoria econòmica d’autocontrol. L’individu o organització pot ésser, en diferents moments, un planificador previsor o un executor miop. Aquest conflicte entre planificador i executiu pot desenvolupar-se de manera paral·lela al conflicte entre propietaris i gestors d’una companyia.

Thaler & Sunstein (2003), especialment a partir de la teoria econòmica de control, postulaven un “paternalisme llibertari”, en la qual les polítiques no-coercitives s’orientin a forçar la població a prendre millors decisions econòmiques.

Les preferències socials

El comportament econòmic dels individus es veu afectat per les preferències socials davant conceptes com la justícia o l’equitat. Alhora, aquestes preferències socials individuals també tenen una plasmació en el comportament col·lectiu. Thaler treballà aquesta qüestió en les “finances comportamentuals”, amb la participació múltiple d’investors i reguladors.Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

La microscopia crioelectrònica (Dubochet, Frank, Henderson; Premi Nobel de Química, 2017)

Avui la Reial Acadèmia Sueca de Ciència ha fet pública la concessió del Premi Nobel de Química a Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson “pel desenvolupament de la microscopia crioelectrònica per a la determinació d’alta resolució de l’estructura de biomolècules en solució“.

Jacques Dubochet

Jacques Dubochet (*Aigle, Vaud, 8.6.1942) es va doctorar en biofísica amb una tesi defensada en el 1973, elaborada entre les universitats de Ginebra i de Basilea sota la supervisió d’Eduard Kellenberger. Treballà en l’EMBL de Heidelberg en la vitrificació d’aigua per a la microscopia electrònica, de manera que fos possible l’observació de solucions biològiques (Dubochet & McDowall, 1981; Dubochet et al., 1982). Les contribucions de Dubochet posaren la base de la microscopia crio-electrònica, aplicada a l’estudi d’estructures biològiques com complexos proteics o partícules víriques en solució aquosa. Entre el 1987 i el 2007 fou professor de la Universitat de Lausanna, on dirigí el Laboratori d’Anàlisi Ultrastructural (LAU) i el Centre de Microscopia Electrònica.

Joachim Frank

Joachim Frank (*Siegen, 12.9.1940) es va graduar en física a la Universitat de Freiburg (1963). Va fer un mestratge sota la supervisió de Walter Rollwagen en la Universitat Ludwig Maximilian de Munic, amb un treball sobre l’emissió d’electrons secundaris de l’or en el punt de fusió (1967). Va fer la tesi doctoral en el laboratori de Walter Hoppe en el Max Planck Institut für Eiweiss- und Lederforschung amb l’aplicació de mètodes de reconstrucció en l’obtenció d’electromicrografies, que defensà reeixidament el 1970. Va fer estades postdoctorals al laboratori de Robert Nathan al JPL del California Institute of Technology; al de Robert M. Glaeser a Berkeley; al de Benjamin M. Siegel a la Cornell University. El 1972 passà al Max Planck Institute de Bioquímica, com a ajudant de recerca en la teoria de coherència parcial en microscopia electrònica. El 1973 passà al Cavendish Laboratory, sota la direcció de Vernon Ellis Cosslett. El 1975 començà a treballar en microscopia electrònica de partícula única a la Division of Laboratories and Research del Departament de Sanitat de l’Estat de Nova York. El 1985 esdevingué professor a la State University at Albany. El 2003 esdevingué professor a la Universitat Colúmbia, i des del 2008 hi és professor de bioquímica i biofísica molecular.

Richard Henderson

Richard Henderson (*Edinburgh, 19.7.1945) va formar-se a la Boroughmuir High School i a Edinburgh University. Es va doctorar a la Cambridge University el 1969 sota la supervisió de David Blow. Ha desenvolupat des del 1973 la seva carrera científica en el Laboratory of Molecular Biology del Medical Research Council de Cambridge. El 1975, juntament amb Nigel Unwin, estudià l’estructura de la bacteriorodopsina (bR) a través de microscopia electrònica. Elucidaren que aquesta proteïna transmembrana disposa de set segments d’estructura alfa-hèlix que creuen la bicapa lipídica (Henderson & Unwin, 1975). La bR resultà el primer cas descrit d’un ample ventall de proteïnes transmembrana amb set dominis (7TM). Henderson aprofundí en l’estructura de la bR gràcies a la criomicroscopia electrònica d’alta resolució (Henderson et al., 1990). Henderson treballà sobre el refinament d’aquesta tècnica (Henderson, 1995) amb la voluntat d’aplicar-la en la modelització a nivell atòmic de l’estructura de biomolècules en condicions normals de solució.

La microscopia crioelectrònica en l’elucidació de l’estructura de biomolècules en solució

La microscopia crioelectrònica permet la visualització de processos biomoleculars d’una manera més directa, basada en la vitrificació de solucions i suspensions biològiques. La microscopia electrònica clàssica es basa en preparacions fixades de manera agressiva que, si bé preserven estructures, s’allunyen de les condicions funcionals. La microscopia electrònica de transmissió treballa amb talls ultrafins, si bé la microscopia electrònica d’agranatge pot visualitzar superfícies biològiques de manera tridimensional. En un cas i en l’altre, la microscopia electrònica clàssica exigeix la deshidratació prèvia de la mostra.

A començament dels anys 1980, Dubochet desenvolupà una tècnica de vitrificació de l’aigua, a través d’una congelació ultraràpida, que obria la porta a una microscopia crioelectrònica. Bàsicament, consistia en un mètode de solidificació de l’aigua damunt d’una pel·lícula de carboni que donava com a resultat una làmina sòlida no-cristal·lina (un sòlid amorf o vidre). La rapidesa de la solidificació era assolida en immergir la preparació en età o propà líquid (80 K), per després treballar-hi sota nitrogen líquid, sempre amb cura de no ultrapassar la temperatura de 130 K, que conduiria a la cristal·lització de la mostra. Dubochet et al. (1988) mostraren que era factible observar amb microscopia electrònica espècimens vitrificats d’aquesta manera.

Des del 1975, Joachim Frank desenvolupà un mètode de processament d’electromicrografies bidimensionals en un model tridimensional (Frank, 1975; Saxton & Frank, 1977). Aquesta reconstrucció fou aplicada a l’estructura de la glutamina-sintetasa (Frank et al., 1978) i a la subunitat 50S del ribosoma d’Escherichia coli (Radermacher et al., 1986).

En el 1990, Richard Henderson obtingué una imatge tridimensional de la bacteriorodopsina de resolució atòmica (Henderson et al., 1990), basada en l’observació de milions de molècules de bR atrapades en un cristall bidimensional criogenitzat.

Esquema de l’estructura de la bacteriorodopsina. És un trímer (cada monòmer rep ací un color diferent) de proteïnes amb set dominis transmembrana. La bacteriorodopsina tradueix energia lluminosa en energia química en bombejar protons cap enfora de la cèl·lula: és el fonament del metabolisme fotosintètic dels haloarqueons

Henderson, 1995 sostingué que per arribar a la capacitat d’elucidar l’estructura d’una sola molècula calia l’ús d’una irradiació electrònica de baixa densitat (microscopi electrònic de contrast de fase).

Electromicrografia d’una suspensió vitrificada de la xaperona GroEL. Amb imatges com aquesta, amb una multitud de molècules orientades de manera diversa en la pel·lícula vitrificada és possible determinar l’estructura de doble anell d’aquesta proteïna tetradecamèrica

El desenvolupament de nous detectors electrònics, basats en semiconductors d’òxids metàl·lics permeteren que en el 2013, la crioelectromicrografia ja fos prou potent com per dilucidar l’estructura tridimensional a nivell atòmic de biomolècules nadiues.Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

La detecció d’ones gravitacionals (Weiss, Barish, Thorne; Premi Nobel de Física 2017)

El Premi Nobel de Física del 2017 ha estat concedit en un 50% a Rainer Weiss, en un 25% a Barry C. Barish i en un 25% a Kip S. Thorne, “per contribucions decisives al detector LIGO i a l’observació d’ones gravitacionals“. Certament, Kip Thorne és el més conegut dels tres guardonats sobretot per les seves contribucions als forats de cuc i a la (im)possibilitat del viatge en el temps, i les seves contribucions en física gravitacional i en astrofísica, a banda de la qüestió de la detecció d’ones gravitacionals, el feien mereixedor tard o d’hora d’un o més guardons. De moment, s’haurà de conformar amb aquest quart. El premi arriba oportunament, car el febrer del 2016, s’anunciava la primera detecció d’una ona gravitatòria, honor que correspongué a l’observatori LIGO.

Rainer Weiss

Rainer Weiss (*Berlin, 29.9.1932) va nàixer al si d’una família jueva. El seu pare, metge i psicoanalista, era militant del Partit Comunista d’Alemanya (KPD). El triomf del feixisme el 1933 va fer que s’haguessin d’exiliar a Praga, d’on també haurien de partir el 1938 pels mateixos motius. Gràcies a la família Stix obtingueren visats per entrar als Estats Units, i s’establiren a la ciutat de Nova York. Rai estudià a la Columbia Grammar School i al Massachusetts Institute of Technology. Després d’un primer curs del MIT deixà els estudis, però després els reprengué, graduant-se el 1955. Realizà la tesi doctoral, sobre l’efecte Stark i l’estructura hiperfina de l’àcid fluorhídric, sota la supervisió de Jerrold Zacharias (1905-1986) i la defensà reeixidament el 1962. Mentrestant, fou professor a la Tufts University (1960-62) i realizà després una estada post-doctoral a Princeton (1962-64), abans de tornar ja al MIT. Weiss és conegut per les seves contribucions en la caracterització de la radiació còsmica de fons i en l’observació d’ones gravitacionals per interferometria. Tots dos camps eren en la infantesa quan ell hi ingressà. De fet, com hem dit, l’observació d’ones gravitacionals no va ser possible fins el 2016.

Barry C. Barish

Barry Clark Barish (*Omaha, 27.1.1936) es va criar al sud de Califòrnia, i estudià a Los Angeles. Es graduà en física (1957) en la University of California, Berkeley, on també va fer la tesi doctoral en física experimental d’alta energia, defensant-la reixidament el 1962. El 1963 passà al Caltech, on treballà en física de partícules emprant els acceleradors de partícules més potents dels laboratoris nacionals dels Estats Units. Així treballà amb les col·lisions de neutrinos d’alta energia en el Fermilab sobre l’estructura dels nucleons; o en el Túnel del Gran Sasso sobre la massa dels neutrinos; o en el International Linear Collide (ILC), del que esdevingué director. El 1991 esdevingué ocupà la Càtedra Maxine and Ronald Linde de Física del Caltech. El 1994 esdevingué l’investigador principal de l’Observatori d’Ones Gravitacional per Interferometria Làser (LIGO en l’acrònim anglès). Barish encapçalà la fase inicial d’obtindre fons de la NSF i la de la construcció i posada en funcionament dels interferòmetres de Livingston (Louisiana) i Hanford (Washington), que tingué lloc el 1997. Llavors ja era el director de LIGO, projecte que aplegà centenars d’investigadors de tot el món. El projecte LIGO donà pas a Advanced LIGO, el qual aconseguí la primera detecció d’una ona gravitacional el 14 de setembre del 2015, detecció que seria confirmada el febrer del 2016.

Kip S. Thorne

Kip Stephen Thorne (*Logan, Utah, 1.6.1940) va nàixer en el si d’una família mormona de professors de la Utah State University: el pare, Wynne Thorne, era professor d’agronomia, i la mare, Alison Cornish Thorne, era professora d’economia. Eren quatre germans, i tres d’ells esdevindrien eventualment professors universitaris. Kip es va guardar en el Caltech el 1962, i va doctorar-se a Princeton el 1965, amb una tesi sobre la geometrodinàmica de sistemes cilídrics, supervisada per John Wheeler. El 1967 esdevingué professor assoaciat del Caltech, i el 1970 professor de física teòrica. Entre el 1991 i el 2009 ocupà la Càtedra Feynman de Física Teòrica del Caltech. Ja com a professor emèrit, s’ha dedicat plenament a la literatura, especialment a guions cinematogràfics (Interstellar, 2014).

La detecció d’ones gravitacionals per l’observatori d’interferometria làser LIGO

Els tres guardonats formen part de la col·laboració científica establerta entre els programes LIGO (Observatori d’Ones Gravitacionals per Interferometria Làser) i VIRGO (interferòmetre de Michelson instal·lat a Pisa), que arrenca del 2007 i que trobà coronats els seus esforços amb la detecció d’una ona gravitacional el 14 de setembre del 2015. L’ona gravitacional fou el resultat d’una col·lisió entre dos forats negres escaiguda en una galàxia situada a 1300 milions d’anys-llum. Van caldre, es clar, mesos de feina per tal de confirmar que el senyal, extremadament feble, es corresponia realment a una ona gravitacional.

La detecció del 2015 era el resultat de quatre dècades de recerca. Rainer Weiss i Kip S. Thorne foren dos pioners en el camp de l’aplicació de la interferometria en la detecció de les ones gravitacionals. Els dos participaren en el projecte LIGO, que ha estat dirigit per Barry C. Barish

La recerca de Rainer Weiss a mitjan dels anys 1970 s’enfocà al disseny d’un interferòmetre làser que optimitzés la precisió de mesura. Kip Thorne treballà en els aspectes teòrics i experimentals d’aquesta aplicació de la interferometria. Ja hem vist que Thorne fou doctorand de John Weeler, una de les personalitats més destacades en el desenvolupament post-einstenià de la teoria de la relativitat general, entesa com a teoria post-newtoniana de gravetat. En el marc de la teoria d’Einstein, les ones gravitacionals es difonen a la velocitat de la llum i cal pensar que omplen tot l’univers, en tant que es generen sempre que una massa accelera o desaccelera (Einstein, 1916; Einstein, 1918). El mateix Einstein, però, considerava poc probable que mai fos possible de mesurar-les. Weiss i Thorne no pensaven el mateix. En el seu disseny es contemplava l’ús d’un parell d’interferòmetres làser gegantins, que assolís una precisió attomètrica per tal de mesurar directament les ones gravitacionals. De manera indirecta, Taylor et al. (1979) havien estimat la radiació gravitatòria emesa pel pulsar binari PSR1913 + 16.

Abans de Weiss i Thorne, havien estat diversos els investigadors que havien proposat aproximacions en el disseny d’observatoris d’ones gravitacionals (Bondi, 1957; Weber, 1960). L’antena de Joseph Weber, dissenyada el 1960, consistia en una barra d’alumini de 1,5 tones amb un cinyell de cristalls piezoelèctrics; minimitzant l’efecte de vibracions indesitjades, hom esperava detectar una vibració de 1657 Hz corresponent a una ona gravitacional. En el 1969, Weber presentà els seus resultats, però el fet que no poguessin ser replicats per altres laboratoris dels Estats Units i d’Europa els deixaren sense confirmació.

A diferència de la barra ressonant de Weber, els interferòmetres poden treballar en un ample de banda més elevat. Gertsenshtein & Pustovoit (1963) havien postulat l’ús d’interferòmetres per a la detecció d’ones gravitacionals de baixa freqüència. Sota l’empenta de Weber, Robert L. Forward (1971) també havia explorat l’ús d’interferòmetres per aconseguir una antena multidireccional de detecció de radiació gravitacional. El 1972, Weiss realitzà un report sobre el disseny d’una antena interferomètrica orientada a la detecció de radiació gravitacional emesa per pulsars. De manera paral·lela treballaven grups com el de Heinz Billig, de l’Institut Max Planck d’Astrofísica de Garching, o el de Ronald Drever i James Hough, de la Universitat de Glasgow. Al Caltech, sota els auspicis teòrics de Kip Thorne, es dissenyà un altre interferòmetre, que s’enfortí amb el fitxatge de Drever.

La col·laboració entre Weiss, Drever i Thorne permeté l’elaboració un report l’octubre del 1983 per aconseguir finançament de la NSF. La concessió permeté iniciar el projecte en el 1984, amb seu a Caltech. Rochus Vogt es va fer càrrec de la direcció del programa, que aconseguí en el 1990 que la NSF s’impliqués en la construcció de l’observatori LIGO, amb un investiment de 300 milions de dòlars. L’observatori instal·là el seu parell d’interferòmetres un a Hanford (Washington) i a Livingstone (Louisiana), separats per 3000 km. El 1994, Barry Barish assumí la direcció de LIGO.

Sota la direcció de Barish, LIGO esdevingué realment un projecte internacional, més enllà de la col·laboració entre el MIT i Caltech. La voluntat era començar amb un LIGO inicial (iLIGO) que eventualment donaria lloc al LIGO avançat (aLIGO). Entre el 1994 i el 1998 es realitzà la construcció a Hanford i Livingston. Entre el 1999 i el 2002 es realitzà la instal·lació de l’equip.

El LIGO entrà en funcionament en el 2002. En el 2003 entrà en funcionament el detector VIRGO, a Cascina (província de Pisa), que se sumà al LIGO en una col·laboració en el 2007. L’estiu del 2015 s’hi feren millores, sota el nom d’Advanced LIGO. Cada braç d’interferòmetre consisteix en dos miralls de silica fossa de 40 kg; cada mirall és suspès en un sistema de pèndol quàdruple, muntat en una plataforma controlada per evitar el soroll degut als moviments sísmics. Els dos miralls són separats a una distància de 4 km. En cada braç es genera un feix de llum de 1064 nm a partir d’un làser Nd:YAG, amb una potència de 20 W (ampliada a 700 W gràcies a un sistema de cavitat)

Esquema del detector aLIGO

El 14 de setembre del 2015, a les 09:50:45 UTC, hom detectà un senyal, catalogat com a GW150914, que fou interpretat com una ona gravitacional producte de la fusió de dos forats negres a uns 400 megaparsecs de distància (Abbot et al., 2016a). El 26 de desembre del 2015, a les 03:38:53 UTC s’identificà un altre senyal, catalogat com a GW151226, que fou interpretat com una ona gravitacional resultant de la coalescència d’un forat negre binari a 440 Mpc (Abbot et al., 2016b). El 4 de gener del 2017 a les 10:11:58,6 UTC identificaren el senyal GW170104, que fou interpretat com l’ona gravitacional resultant de la coalescència d’un forat negre binari a 880 Mpc (Abbot et al., 2017).

Esquema de la densitat de probabilitats per al senyal GW170104 segons les masses dels dos objectes fusionats. Indica que el forat negre binari era integrat per un component de 30 masses solars i un component de 20

L’observació d’ones gravitacionals obre una nova perspectiva a l’astronomia, que fins ara s’havia basat en l’observació de fotons (amb un espectre electromagnètic que va de les ones de ràdio fins a les ones gamma), de neutrinos i d’altres partícules (raigs còsmics)Publicat dins de 1. L'Univers | Envia un comentari

El control molecular del ritme circadià (Hall, Rosbash, Young; Premi Nobel de Fisiologia, 2017)

Avui l’Assemblea Nobel del Karolinska Institute ha anunciat la concessió del Premi Nobel de Fisiologia a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young “per descobertes de mecanismes moleculars que controlen el ritme circadià“. Els tres autors identificaren en els anys 1980 i 1990 els mecanismes moleculars d’un dels sistemes de control, PER-TIM-DBT, del ritme circadià en Drosophila.

Esquema de proteïnes implicades en el cicle circadià de Drosophila. Les proteïnes PER i TIM tenen la capacitat de formar complexos en el citoplasma que són translocats en el nucli on inhibiran l’expressió del gen period (responsable de la síntesi de la proteïna PER). Això suposa una retroalimentació negativa del producte traduccional sobre la transcripció. Existeixen altres proteïnes que modulen aquesta relació (DBT, CRY, CLK, CYC, VRI, PDP1). En mamífers, la regulació és més complexa pel fet que aquests gens es troben per duplicat o triplicat. Així el gen period de Drosophila té tres homòlegs en el genoma humà: PER1, PER2 i PER3.

Jeffrey C. Hall

Jeffrey C. Hall (*Brooklyn, 3.5.1945). Fill d’un reporter d’Associated Press destinat a cobrir el Senat, va créixer a Washington D. C. En el 1963 es matriculà a l’Amherst College amb la intenció de graduar-se en medicina. De la mà de Philip Ives s’inicià en l’ús de la mosca del vinagre (Drosophila) en la recerca de biologia molecular. Així estudià la recombinació genètica i la translocació molecular. Prengué la decisió de graduar-se en biologia a la University of Washington in Seattle, amb èmfasi en la genètica. En el laboratori de Lawrence Sandler treballà en el 1967 en els canvis enzimàtics associats amb l’edat i en el control genètic dels cromosomes durant la meiosi. Sota la influència de Hershel Roman, després de doctorar-se, anà a treballar en el grup de Seymour Benzer en el California Institute of Technology (1971), on treballà en neuroanatomia i neuroquímica en Drosophila. En el 1974 passà a la Brandeis University com a professor ajudant de biologia. En el 2002 passà a la University of Maine. Els reconeixements formals de les seves contribucions en la cronobiologia molecular li han arribat tard quan, fastiguejat, ja fa anys que abandonà aquest camp de recerca.

Michael Rosbash

Michael Rosbash (*Kansas City, 7.3.1944) nasqué en una família judeo-alemanya instal·lada a Missouri en el 1938. El 1946 passaren a Boston. Rosbash ingressà al Caltech amb la intenció de graduar-se en matemàtiques, però s’orientà cap a la bioquímica després d’una estada estival al laboratori de Norman Davidson. Graduat en química al Caltech (1965), féu una estada d’un any a l’Institut de Biologie Physico-Chmimique de París. Es doctorà en biofísica al Massachusetts Institute of Technology (1970). Féu un post-doctorat en genètica a la University of Edinburgh i, el 1974, passà a la Brandeis University. En les darreres quatre dècades, Rosbash ha estudiat com el processament d’ARNm participa en la regulació dels gens implicats en els ritmes circadians.

Michael W. Young

Michael W. Young (*Miami, 28.3.1949) fou fill d’un matrimoni format per un agent de vendes de la Olin Mathieson Chemical Corporation i una secretària d’un despatx d’advocats, que l’encoratjaren en la vocació científica. La família es traslladà més tard a Dallas. Estudià a la Universitat de Texas (graduat en 1971 i doctorat en genètica en el 1975), on conegué Laurel Eckhardt, amb qui tindria dues filles. Tots dos passaren després a la Stanford University, ell com a estudiant de postdoctorat i ella com a doctoranda. El 1978 passà a la Rockefeller University de Nova York, en la qual esdevingué professor associat (1984) i professor titular (1988)

El control molecular del ritme circadià

En els anys 1970, Seymour Benzer i Ronald Konopka treballaren en la identificació dels gens responsables del ritme circadià en Drosophila. Recercaren mutants i identificaren un, al que denominaren “period”, que tenia una alteració en aquest ritme. En els anys següents s’identificaren tres classes de mutants del gen per:
perl: el cicle circadià de comportament segueix un període de 29 hores (i no de 24).
pers: el cicle circadià de comportament segueix un període de 19 hores.
per0: no segueixen cap cicle circadià.

Jeffrey Hall i Bambos Kyriacou mostraren com aquests mutants tenien alterats altres comportaments rítmics, vinculats als rituals masculins de corteig de Drosophila.

En el 1984, els grups de Jeffrey Hall i Michael Rosbash, a la Brandeis University (Zehring et al., 1984), i el de Michael Young, a Stanford (Bargiello et al., 1984), reeixiren en la clonació del gen period i la identificació del seu producte genètic, la proteïna PER. El grup de Hall i Rosbash descobrí que els nivells de la proteïna PER creixien durant la nit, i patien una degradació durant les hores diürnes (Siwicki et al., 1988).

D’acord amb els nivells d’ARNm, Hall i Rosbash pensaren que aquest patró circadià podia deure’s amb una retroalimentació transcripció-traducció negativa, és a dir que la proteïna PER tingués un efecte inhibitori sobre el gen period (Hardin et al., 1990). Així l’acumulació de la proteïna PER conduiria eventualment al bloqueig de l’expressió del gen, sense la qual la proteïna PER deixaria de sintetitzar-se i els seus nivells baixarien fins a fer que aquest bloqueig del gen fos aixecat. Aquesta hipòtesi rebé un suport quan detectaren que la proteïna PER es localitzava predominantment en el nucli cel·lular (Liu et al., 1992).

En el 1994, el grup de Young descobrí un segon gen implicat en el ritme circadià de Drosophila, al que denominà timeless (Vosshall et al, 1994). El producte d’aquest gen, la proteïna TIM tenia la capacitat d’unir-se a la proteïna PER; el complex format era translocat al nucli cel·lular i era el responsable del bloqueig de l’expressió del gen period.

El grup de Young identificà després un tercer gen, doubletime (Price et al., 1998). El producte d’aquest gen, la proteïna DBT retardava l’acumulació de la proteïna PER. Aquesta modulació s’explica per l’activitat protein-cinasa de la DBT damunt del PER (Kloss et al, 1998).

Si bé el Nobel reconeix sobretot la tasca de Hall, Rosbash i Young a nivell molecular, aquests autors també han treballat la ritmicitat a nivell cel·lular i organogràfic. Així, si hom parla de “proteïnes rellotge”, també cal parlar de “neurones rellotge” en referència a aquelles neurones que presenten una activitat lligada a les oscil·lacions quantitatives de les proteïnes rellotges. Aquestes “neurones rellotge” com indica l’esquema es troben en diferents nuclis del cervell de Drosophila, i de manera diferent en el cervell de larves, pupes i adults.
Les neurones rellotge intervenen en el cicle circadià, però també en altres comportaments rítmics com les “cançons d’aparellament” que emeten els mascles brunzint els halteris

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

La mutació P301L del gen MAPT i una demència frontotemporal al Baix Llobregat

Mostres del Banc de Teixits Neurològics de l’Hospital Clínic i de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) serviren per identificar retrospectivament tretze portadors de la mutació P301L del gen MAPT procedents tots ells del Baix Llobregat. Una sèrie d’investigadors de l’IDIBAPS, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Institut Català de Neurociències Aplicades, de l’Hospital Benito Menni de Sant Boi de Llobregat, de la Universitat del País Basc, del Centro Hospitalar Lisboa Central i del Global Brain Health Institute, liderat per Sergi Borrego Écija han estudiat aquests casos i en reporten els trets clínico-patològics en un article publicat a la revista “Dementia and Geriatric Cognitive Disorders”. Els 13 portadors d’aquesta mutació mostren un fenotip clínico-patològic força homogeni, en forma d’una tauopatia associada a una demència que apareixia a l’entorn dels 50 anys. Els autors consideren que aquest fenotip podria ajudar al diagnòstic diferencial de casos similars basat en la realització del test genètic corresponent.

El gen MAPT

La proteïna tau fou descrita originàriament com una proteïna associada a microtúbuls (MAPT) essencial per a l’ensamblatge de la tubulina en aquestes estructures del citoesquelet (Cleveland et al., 1977). Les diferents isoformes de la proteïna tau són producte totes elles del gen MAPT. Goedert et al. (1988) identificaren la proteïna tau en filaments proteics presents en el còrtex frontal del cervell d’un pacient afectat per la malaltia d’Alzheimer. Amb els anys següent hom pogué definir tota una sèrie de malalties neurodenegeratives associats amb un agregació patològica de proteïna tau en complexos neurofibril·lars o gliofibril·lars. D’ací resultà el nom de tauopaties, distingit entre tauopaties primàries (on s’observen predominantment complexos neurofibril·lars) o secundàries (com és el cas de la malaltia d’Alzheimer).

No cal dir que això ha animat al llarg de les darreres tres dècades una intensa recerca sobre el gen MAPT, facilitada alhora per la millora continuada experimentada per les tècniques d’anàlisi genètica. Borrego-Écija treballa a la Unitat de Malaltia d’Alzheimer i Altres Malalties Cognitives de l’IDIBAPS. Una línia de recerca consisteix en l’estudi genètic de les mostres dipositades en l’esmentat Banc de Teixits Neurològics.

La mutació P301L del gen MAPT

Heutink et al. (1997) descrigueren en un estudi sobre la demència frontotemporal als Països Baixos una mutació en l’exó 10 del gen MAPT que conduïa a una mutació en la seqüència proteica corresponent: en la posició 301 per comptes de prolina apareixia una leucina. Aquesta mutació (PRO301LEU o P301L) s’associava a una demència frontotemporal progressiva amb parkinsonisme.

En examinar mostres del Banc de Teixits, Borrego-Écija et al. identificaren la mutació P301L del gen MAPT en 13 individus, tots ells procedents de la comarca del Baix Llobregat.

Una revisió demogràfica i clínica retrospectiva

De manera retrospectiva, Borrego-Écija et al revisaren retrospectivament característiques demogràfiques i clíniques dels 13 individus portadors de la mutació P301L del gen MAPT. Disposaren d’una caracterització neuropatològica detallada de 9 dels 13 individus. Contactaren amb familiars i, els qui ho acceptaren, participaren en un estudi per investigar l’origen d’aquesta mutació. Per fer-ho, estudiaren 20 polimorfismes mononucleotídics en el gen MAPT.

Una demència frontotemporal amb degeneració lobular associada a una tauopatia glial globular

La demència iniciava el seu curs a una edat mitjana de 51 anys, i amb una supervivència mitjana posterior de tan sols 7 anys. Els primers símptomes eren canvis comportamentuals (54%), problemes de llenguatge (31%) i pèrdua de memòria (15%). En vora la meitat dels casos (46%) hi aparegué parkinsonisme (tremolors, bradicinèsia, rigidesa, inestabilitat postural).

En tots els casos analitzats apareixia una extensa tauopatia neuronal i glial. Es tractava d’una tauopatia 4R, associada a l’exon 10 de la proteïna MAPT. Aquesta acumulació es presentava en forma dels anomenats mini-cossos de Pick de manera característica en gyrus dentat.

Dibuix d’un tall sagital de cervell. El “gyrus dentatus” és una de les estructures de l’hipocamp.

Hi havia una degeneració (atròfia) dels lòbuls frontal i temporal. Aquesta degeneració s’associava amb la tauopatia, explicable per la mutació P301L del gen MAPT del cromosoma 17. En un dels subjectes, a més, s’hi trobaven inclusions globulars glials de proteïna tau-4R.

Tots els portadors de la mutació mostraven el mateix haplotip del gen MAPT d’acord amb els 20 polimorfismes estudiats. Això indica un ancestre comú relativament recent a la mateixa comarca del Baix Llobregat. Aquest ancestre hauria estat el primer portador de la mutació i l’hauria transmesa als seus descendents. La mutació és de caràcter dominant, és a dir que pot conduir a la malaltia en heterozigosi. La penetrància, però, sembla incompleta i el fet que aparegui ja després de l’edat reproductiva impedeix que generi un efecte contra-selectiu notable.

Test genètic

La mutació P301L es troba present en diverses poblacions europees. El fet que ara se l’hagi descrita en un grup familiar procedent del Baix Llobregat, segons els autors, hauria d’ajudar al diagnòstic diferencial de persones originàries d’aquesta comarca que mostrin símptomes de degeneració neurològica frontal-temporal. En l’actualitat no hi ha cura per a la demència frontotemporal, ni tan sols per enlentir-ne la progressió. Els tractaments farmacològics (antidepressius, antipsicòtics) i de teràpia de llenguatge s’adrecen exclusivament a gestionar-ne els símptomes.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

Felins sòlids, felins líquids: els Premis Ignobel 2017

Ahir es van lliurar els Premis Ig Nobel d’enguany, que arriben a la 27a edició. Com és habitual, es va fer una cerimònia de lliurament al Sanders Theater de la Harvard University. Aquesta és la llista de guardonats.

La reologia dels gats (Marc-Antoine Fardin, Premi Ignobel 2017 de Física)

Marc-Antoine Fardin és investigador al Laboratori de Física de la Universitat de Lió, a més de membre de l’Acadèmia de Bradilogistes així com de la Extended McKinley Family. Ha rebut el guardó pel seu article “On the rheology of cats”, publicat el 2014 a Rheology Bulletin. La flexibilitat felina és avaluada per Fardin d’acord amb la reologia lineal i la reologia no-lineal. Distingir entre un sòlid i un líquid és qüestió de temps. Un líquid ho és perquè, bo i mantenint un volum fix, s’adapta a la forma del contenidor. I d’això va l’article de Fardin, de fornir les fórmules de la reologia de gats.

Fardin va recollir ahir el guardó, que reconeix el seu “ús de la dinàmica de fluids per comprovar la qüestió ‘Pot un gat ésser sòlid o líquid?'”.

Tocar el didjeridú per deixar de roncar (Milo A. Puhan et al., Premi Ignobel 2017 de Pau)

YouTube Preview Image

El desembre del 2006, Milo A. Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz i Otto Braendli publicaren un article al British Medical Journal sobre tocar el didjeridú com a tractament alternatiu a l’apnea obstructiva de la son. Els autors, de Zuric i altres localitats suïsses, realitzaren un assaig randomitzat amb control. El co-autor Alex Suárez fou el pacient afectat d’apnea que inspirà i promogué l’estudi. En aquest assaig participaren 25 pacients majors de 18 anys, amb un índex d’apnea-hipoapnea entre 15 i 30 i que eren preocupats pel fet de roncar. El tractament consistia en lliçons de didjeridú i pràctiques diàries a casa durant quatre mesos. Respecte del grup no-tractat, els grup de didjeridú mostrà una millora en l’índex d’apnea i tant ells com les seves parelles reportaren un son més plàcid.

El guardó fou recollit per Milo Puhan, Christian Lo Cascio, Markus Heitz i Alex Suarez, a qui se’ls reconegué haver demostrat que “la pràctica regular del didjeridú és un tractament efectiu per l’apnea obstructiva de la sona i de les roncades.

Com agafar un cocodril afecta les ganes de fer juguesques (Matthew Rockloff i Nancy Greer, Premi Ignobel 2017 d’Economia)

YouTube Preview Image

El gener del 2010, Matthew Rockloff i Nancy Green, de l’Institute for Health and Social Science Research de la CQUniversity de Bundaberg publicà un article que vinculava cocodrils i juguesques.

Els subjectes foren turistes de la Koorana Saltwater Crocodile Farm de Coowonga (Queensland), 62 homes i 42 dones, d’edats compreses entre els 18 i 66 anys. Foren repartits en dos grups. Al primer grup se’ls donava un portàtil amb una simulació de màquina de joc electrònic just abans d’entrar en la granja. A l’altre grup se’ls donava el portàtil després d’haver entrat en la granja i haver tingut un cocodril marí d’1 metre de llarg a les mans. Cada participant reportava el seu estat d’ànim i se’n registrava el patró de comportament de joc (mida de les juguesques, velocitat a fer-les, guanys obtinguts, intents realitzatsm etc.). Els resultats suggerien que l’emoció d’haver tingut un cocodril a les mans pot intensificar les ganes de juguesca quan aquesta emoció ha estat percebuda negativament.

Matthew Rockloff i Nancy Greer recollien ahir el guardó que els reconeix “uns experiments per veure com el contacte amb un cocodril viu afecta les ganes de jugar“.

Per què ens creixen les orelles (James Heathcote, Premi Ignobel 2017 d’Anatomia)

L’actual Príncep de Gales, caricaturitzat sovint per les seves orelles, en una foto de 2015, quan tenia 67 anys

El 1995, James A. Heathcote, un metge generalista del comtat de Kent, publicà un article al British Medical Journal. Heathcote volia comprovar si realment, en fer-nos grans, les orelles també es fan més grans. Comprovada la tendència, Heathcote passava a analitzar-ne les possibles causes.

Ahir James A. Heathcote recollia el guardó per aquesta recerca mèdica.

El penis femení i la vagina masculina de l’insecte “Neotrogla” (Kanuzori Yoshizawa et al., Premi Ignobel 2017 de Biologia)

Una femella de “Neotrogla curvata” muntant un mascle de la mateixa espècie. La femella introdueix el seu ginosoma en el genital masculí fins a provocar l’ejaculació d’un semen que li aportarà no tan sols espermatozoides sinó també un aport nutricional

El sexe masculí penetra i el sexe femení és penetrat. Això és presentat de vegades com una llei biològica. Però, com tota llei, hi ha excepcions. En el 2014, Kanuzori Yoshizawa, Rodrigo L. Ferreira, Yoshitaka Kamimura i Charles Lienhard reportaren una d’aquestes excepcions en un insecte del gènere Neotrogla, habitant de coves brasileres.

El sexe masculí és el sexe microgamètic. Produeix gàmetes petits i en gran quantitat. Això fa que tinguin un potencial reproductiu més elevat que les femelles. La selecció sexual actua per aquesta raó amb més força sobre els mascles. La taxa evolutiva en els genitals masculins és més elevada que en els genitals femenins, més conservadors i més simples. Els genitals masculins adopten morfologies coercitives (immobilitzadores, penetradores) com a conseqüència del conflicte d’interessos entre els dos sexes.

Una excepció, com hem dit, és el gènere Neotrogla, que habita coves brasileres. Yoshizawa et al. mostren que en aquests insectes els genitals femenins són elaborats i presenten un òrgan peniforme, el ginosoma. En contrast, els genitals masculins manquen d’òrgan penetrant. La morfologia del ginosoma varia d’espècie amb espècies: la disposició de les espines constitueix de fet una barrera contra aparellaments interespecífics. Les còpules són prolongades (2-3 dies). L’ejaculat masculí, voluminós i nutritiu, arriba als òrgans femenins a través del ginosoma.

Com s’ha produït aquesta reversió? Els autors pensen que en aquests entorns les femelles competeixen activament per accedir a líquids seminals que no tan sols són una font de fecunditat sinó també de nutrients que cobriran part de les necessitats fins a l’ovoposició.

Els autors no pogueren recollir aquest premi “per haver descobert un penis femení i una vagina masculina en un insecte cavernícola”. No obstant, enviaren un missatge d’acceptació filmat des d’una cova brasilera.

El mecanisme del vessament del cafè (Jiwon Han, Premi Ignobel 2017 de Dinàmica de Fluids)

El jove coreà Jiwon Han va publicar l’any passat un article a Achievements in the Life Sciences sobre el fenomen del vessament del cafè quan movem la tassa a poca velocitat. Fer oscil·lar una tassa de cafè a una freqüència de 4 Hz (4 cicles per segon) condueix en poc temps a turbulències, esplaixos i, finalment, esquitxos. Han investigà les propietats físiques de la interacció fluid-estructura en la tassa de cafè i n’examina els components oscil·ladors. Descrits els harmònics implicats, Han proposa un model mecànic i analiza mètodes per previndre esquitxos, com ara la manera d’aferrar la tassa, o caminar amb ella d’esquena. Recerques com aquesta tenen aplicacions en el disseny de sistemes automatitzats per dispensar líquids. Encara és més meritori que Han la realitzés en el marc del seu treball de secundària.

Jiwon Han recollí personalment el guardó, atorgar per “l’estudi de la dinàmica de vessaments de líquids”.

El rol de la sang humana en l’alimentació del vampir “Diphylla ecaudata” (Fernanda Ito et al., Premi Ignobel 2017 de Nutrició)

Gravatá dos Velez, a Queimadas, en l’estació seca, ens ofereix un paisatge típic de caatinga, bioma propi de l’interior del Brasil nord-occidental

Diphylla ecaudata és un dels rat-penats vampirs que viu amb una dieta exclusivament basada en la sang d’ocells. Només d’ocells? Si fos així, l’alimentació de les poblacions d’aquesta espècie en els boscos secs de caatinga seria complicada, ja que l’acció de l’home fa que les aus salvatges siguin ben escasses. Tres investigadors de la Universidade Federal de Pernambuco, Fernanda Ito, Enrico Bernard i Rodrigo A. Torres volien estudiar si en aquestes condicions, aquesta espècie de vampir també s’alimenta de la sang de bestiar. Per fer-ho recolliren femta d’aquest vampir i utilitzaren tècniques de PCR per detectar-hi la presència d’ADN de les víctimes.

Els resultats, publicats a Acta Chiropterologica, indicaven que aquestes poblacions de D. ecaudata s’alimenten regularment de sang de pollastre però també de sang humana. És la primera vegada que es reporta que aquesta espècie s’alimenta de sang humana. L’estudi mostra que els vampirs poden adaptar-se a entorns fortament humanitzats on les seves preses habituals desapareixen. Alhora, que puguin mossegar humans és preocupant des d’un punt de mira sanitari, ja que hi poden transmetre malalties com la ràbia.

Un vampir escuat, manipulat per un investigador a Mèxic en el 2007

Els guardonats no acudiren a la cerimònia, però sí trameteren un vídeo d’acceptació.

Les bases neurals d’odiar el formatge (Jean-Pierre Royet et al., Premi Ignobel 2017 de Medicina)

Una fàbrica de Parmiggiano-Reggiano, a Modena

Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly i Tao Jiang publicaren fa uns mesos un article a la revista Frontiers in Human Neuroscience un estudi de neuroimatge (per ressonància magnètica funcional) per escatir les bases neurals de la desplaença del formatge.

El formatge és una de les menges que generen un percentatge més elevat de gent que les troba no-comestibles. De fet això ho comproven els autors en el seu estudi, en el que recrutaren 145 homes i 187 dones. Els participants havien de completar un qüestionari sobre gustos alimentaris. També se’ls sotmeté a tests olfactius, tot amb la finalitat de dividir-los en grups “pro-formatge” i “anti-formatge”. Aquests tests foren repetits ja dins de l’1.5-Tesla MAGNETOM Sonata. Els “anti” mostraven una major activitat del globus pallidus intern i extern, així com la substantia nigra. Aquests ganglis basals sín implicats en els mecanismes de recompensa i en els comportaments aversius.

El tomògraf d’emissió de positrons del laboratori de Royet

Els guardonats enviaren un vídeo d’acceptació.

L’autoidentificació dels bessons idèntics (Matteo Martini et al., Premi Ignobel 2017 de Cognició)

Martini et al. formaren trios a partir d’una parella de bessons idèntics i un control desconegut. Cada participant havia d’identificar-se entre tres fotografies, una per cada membre del trio

Matteo Martini, Ilaria Bufalari, Maria Antonietta Stazi i Salvatore Maria Aglioti publicaren el 2015 un article a PLoS One. L’estudi mostrava les dificultats d’autoreconeixement en imatges en bessons idèntics. Martini et al. conclouen que “en bessons monozigòtics la representació visual de la pròpia cara se superposa a la cara del germà”, cosa que s’explica, més enllà de la similitud, pel grau d’adhesió entre germans.

Matteo Martini i Ilaria Bufalari recolliren el guardó, “per demostrar que molts bessons idèntics no poden distingir-se ells mateixos visualment“.

Per on hem d’escoltar la música durant el període fetal (Marisa López-Teijón et al., Premi Ignobel 2017 d’Obstetrícia)

Maria López-Teijón, Álex García-Faura i Alberto Prats-Galino publicaren en el 2015 un article a la revista Ultrasound on comparaven la resposta fetal a estímuls musicals aplicats intravaginalment (“música intravaginal”) amb la d’emissors col·locats damunt l’abdomen matern (“música abdominal”). López-Teijón i García-Faura treballen a l’Institut Marquès de Reproducció Assistida, a Barcelona, mentre Prats-Galino és membre de la Unitat d’Embriologia de la Facultat de Medicina de la UB. En aquesta recerca, estudiaven mitjançant ultrasons 3D/4D els moviments facials fetals durant l’emissió musical. En total, hi participaren 106 mares, entre les 14 i 39 setmanes de gestació, que foren distribuïdes aleatòriament en els diferents grups d’administració musical. La resposta facial del fetus era més forta en els casos d’administració intravaginal.

De manera paral·lela a aquesta recerca, el setembre del 2015, Luis Pallarés Aniorte i la mateixa Marisa López-Teijón patentaren un “dispositiu d’estimulació acústica fetal“.

El BabyPod és el resultat dels estudis de Marisa López-Teijón sobre els estímuls musicals pre-natals. Arran d’aquests estudis, arribà a la conclusió que la millor via d’estimulació és l’intravaginal. Segons López-Teijón a les 16 setmanes d’edat el sistema auditori-motor ja és prou desenvolupat. En sentir la música, augmenta la probabilitat que el fetus faci moviments amb la boca i que tregui la llengua

El guardó fou recollit per Marisa López-Teijón, Álex García-Faura, Alberto Prats-Galino i Luis Pallarés Aniorte, que aprofitaren també per presentar “Babypod”, el dispositiu per a fer arribar la música al nasciturus.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Dinou paleogenomes individuals per escatir l’origen genètic de minoics i micènics

Les fonts mitogràfiques han contaminat ja des de la mateixa consolidació literària d’aquests fonts en poemes èpics la recerca del passat arcaic de l’Antiga Grècia més enllà d’aquella època considerada de “segles foscos”. La contaminació la trobem en Homer, és clar, i en Pausànies, i en la historiografia post-clàssica, naturalment. Arriba fins els nostres dies, en la mesura que la definició moderna de “civilització micènica” deriva de les excavacions de Heinrich Schliemann (nascut el 1822) al Peloponès, mentre que la de la “civilització minoica” deriva de les excavacions d’Arthur Evans (nascut el 1851) a Creta. És simptomàtic, doncs, que un article de Nature publicat avançadament ahir dugui per títol “Genetic origins of the Minoans and the Mycenaeans“.

Esquema de la diferenciació genètica entre quatre poblacions del II mil·lenni a.C. (micènics, minoics de Lasithi, minoics d’Herakleion i anatolis de l’Edat del Bronze) i poblacions modernes de l’Euràsia Occidental

Dades genòmiques de 19 individus de l’Edat del Bronze

Iosif Lazaridis et al. analitzen en aquest article dades genòmiques de 19 individus de l’Edat del Bronze, que inclouen persones associades a la cultura minoica de Creta, a la cultura micènica de la Grècia continental i a cultures de l’Anatòlia Sud-occidental. Minoics, micènics i troians,
per dir-ho en termes mitogràfics.

Les dades de Lazaridis et al. indiquen una similitud genètica entre “minoics” i “micènics”. Tots dos grups deriven un 75% de la seva ascendència de les primeres poblacions neolítiques de l’Anatòlia Occidental i de l’Egeu. El 25% restant correspon bàsicament a poblacions antigues originàries del Caucas i de la Meseta Iraniana. Hi ha, però, una particularitat entre els “micènics” i és un component d’ascendència menor associat a les poblacions caçadores-recol·lectores de l’Europa Oriental i Sibèria. Aquesta ascendència hauria arribat als micènics a través de les estepes eurasiàtiques o de les regions pòntiques.

Els grecs moderns s’assemblen més en aquesta composició genètica als micènics, bo i afegint una menor importància en la població moderna de l’ascendència del Neolític Primerenc.

Lazaridis et al. conclouen que “els nostres resultants donen suport a la idea de continuïtat però no d’aïllament en la història de les poblacions de l’Egeu, abans i després de l’època de les primeres civilitzacions“.

La mitografia, és clar, continuarà amb els seus prejudicis. La diferència entre “micènics” i “minoics” que registren Lazaridis et al., s’explicarà per alguna aportació septentrional, associada a l’aspecte diví (i.e. nòrdic) que tan sovint Homer atribueix a l’aristocràcia aquea. I la dilució parcial experimentada pels grecs moderns respecte dels micènics serà atribuïda fàcilment a les invasions, començant per les invasions dòriques (els Heràclides del mite) i acabant per les que s’escaigueren en el període bizantí i otomà.

Publicat dins de 6. La Civilització | Envia un comentari

La biodiversitat vegetal sota el canvi climàtic (Sandra Myrna Díaz, Premi Ramon Margalef d’Ecologia, 2017)

Ahi dijous es feia pública la concessió per part de la Generalitat del Premi Ramon Margalef d’Ecologia a Sandra Myrna Díaz. El jurat ha valorat especialment les seves aportacions metodològiques en l’avaluació dels canvis regionals en la diversitat funcional dels ecosistemes vegetals, aplicades a l’estudi de l’impacte del canvi climàtic.

Sandra Díaz

Nascuda a Bell Ville (Córdoba, Argentina) es llicencià en biologia a la Universidad Nacional de Córdoba (1984). Realitzà al Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables d’aquesta universitat una tesi doctoral sobre la recuperació post-pertorbació de pastures d’alta muntanya, que defensà reeixidament (cum laude) en el 1989. Hi continuà després els estudis de post-doctorat fins el 1991, completats amb una estada de dos anys a la Unit of Comparative Plant Ecology de la University of Sheffield.

Retornada a Argentina participà en el Segon Report d’Avaluació del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), contribuint a la revisió d’estudis sobre l’impacte del canvi climàtic en pastures sud-americanes (1993-1994). També participaria després en el Tercer i el Quart Reports de l’IPCC.

Ell mateixa realitzà investigacions ulteriors sobre les respostes de la vegetació a l’ús i pertorbació del sòl a la Universidad de Córdoba. Ha fet estades de recerca al Centre d’Ecologies Fonctionelle et Evolutive de Montpelher, a la University of Alaska at Fairbanks, a la Universitat Hebrea de Jerusalem, a la New Zealand Pastoral Agriculture Research Institute o a la Universidad de Sonora. Aquestes contribucions han rebut reconeixements en forma de premis i d’encàrrecs de consultoria i d’avaluació de projectes.

La biodiversitat funcional

Les contribucions més destacades del grup de recerca de Díaz tenen a veure amb la metodologia d’avaluació de la biodiversitat funcional dels ecosistemes vegetals, és a dir de com la biodiversitat participa en els serveis ecosistèmics. Aquesta biodiversitat funcional respon de formes diferents tant a canvis locals en l’ús de la terra com al canvi global associat a l’escalfament

Fa tres anys, en un article al PNAS en col·laboració amb Sandra Lavorei, Francesco de Bello, Fabien Quétier, Karl Grigulis i T. Matthew Robson exposava com poden integrar-se els diferents mecanismes pels quals la diversitat funcional afecta propietats ecosistèmiques relevants, posant com a exemple el sistema de pastures dels Alps Centrals francesos.

Pastizal en el Departamento Conhelo, en la Provincia de La Pampa, fotografiado por Maximiliano Alba en el 2006

Publicat dins de 2. La Terra | Envia un comentari

Aldehids naturals i inestabilitat genòmica: un mecanisme d’acció a través l’antioncogen BRCA2

El gen BRCA2 és caracteritzat com un gen supressor de tumors. Les mutacions que resten funcionalitat a aquests gens contribueixen a la transformació tumoral. En el nostre genoma, diploide, cada gen es troba en dues còpies, la còpia d’herència materna i la còpia d’herència paterna. Per tal que un gen supressor de tumors perdi la funcionalitat caldria que totes dues còpies fossin danyades. Aquest no és el cas del gen BRCA2. La mutació en una sola de les dues còpies del gen BRCA2 ja augmenta notablement la susceptibilitat tumoral. Hom parla en aquest cas d’haploinsuficiència, en el sentit que una còpia simple (haploide) del gen és insuficient per a la funcionalitat. Una recerca coordinada per Ashok R. Venkitaraman atribueix a aldehids naturals l’haploinsuficiència del gen BRCA2 i la consegüent inestabilitat genòmica en cèl·lules on una de les dues còpies d’aquest gen es troba danyada.

Una recerca en línies cel·lulars heterocigotes per a BRCA2

Aquesta recerca fou concebuda per Shawn Lu Wen Tan i Ashok R. Venkitaraman, d’un dels grups de recerca de la MRC Cancer Unit de la Universitat de Cambridge. La part experimental la realitzà Shawn Lu Wen Tan. Saakshi Chadha creà les línies cel·lulars heterocigotes per a BRCA2 emprades en els experiments. Els experiments d’espectrometria de masses (SWATH-MS) foren a càrrec de Yansheng Lu i Ruedi Aebersold, amb anàlisi posterior compartida també amb Evelina Gabasova. Després d’una primera fase experimental i enviar l’estudi a publicació, els revisors proposaren una sèrie de qüestions que conduïren a una altra ronda experimental, en la que participaren David Perera, Karim Ahmed, Stephanie Constantinou, Xavier Renaudin i MiYoung Lee.

El gen BRCA2 fou originàriament descrit com un dels gens implicats en casos familiars d’alta incidència de tumors mamaris. Les persones que han heretat una mutació en una de les dues còpies d’aquest gen presenten un major predisposició a desenvolupar tumors de mama, ovari, pàncrees,
pròstata i altres òrgans. La proteïna BRCA2, de 3418 aminoàcids, és una proteïna que es localitza en l’interior del nucli cel·lular. Aquesta proteïna és essencial per al manteniment de la integritat cromosòmica, ja que participa en funcions de reparació d’ADN, estabilització de les forquilles de replicació i en la divisió mitòtica.

L’haplosuficiència de BRCA2 es manifesta en el fet que cal mutacions que afectin tots dos al·lels perquè apareguin aberracions en l’estructura cromosòmica o un augment a la sensibilitat a agens genotòxics. Ratolins heterocigots per a al·lels defectius de BRCA2 es desenvolupen de manera normal amb una sola còpia funcional de BRCA2. Tanmateix, l’haplosuficiència no és pas total, i els portadors heterocigots de mutacions de BRCA2 tenen, com s’ha dit, una major exposició a la carcinogènesi.

Com s’explica aquesta haploinsuficiència parcial? La majoria de mutacions de BRCA2 associades a risc de càncer són mutacions que condueixen a la disrupció de la seqüència proteica, tal com s’esdevé en les mutacions 6174delT, 3036del4, 7691insAT o 9900insA. En aquest casos, la còpia alterada no afecta la funcionalitat de la còpia funcional.

El grup de Venkitaraman proposa que el mecanisme que explicaria l’haploinsuficiència de BRCA2 seria mediat per concentracions intracel·lulars de formaldehid i acetaldehid. Aquestes substàncies poden arribar a l’organisme com a contaminants d’origen exterior, però també són producte del metabolisme endogen. L’acetaldehid és producte del catabolisme de l’etanol (i responsable d’una bona part dels efectes nocius de la intoxicació etílica). El formaldehid també pot generar-se endògenament per processos de desmetilació oxidativa.

Els aldehids intracel·lulars fomenten la depleció de proteïna BRCA2 en estimular la degradació per proteasomes. En les cèl·lules amb una sola còpia funcional de BRCA2, això condueix a la inestabilitat genòmica. Sense la BRCA2, la replicació d’ADN queda afectada, es formen híbrids d’ARN-ADN i apareixen aberracions cromosòmiques.

Com el formaldehid afecta la replicació de l’ADN

És sobretot com a toxina d’origen ambiental que s’expliquen els valors habituals de formaldehid en sang humana de 0,05-0,1 mmols/L. El formaldehid és molt reactiu i forma adductes amb proteïnes i àcids nucleics. Ja per ell mateix té efectes en l’ADN. Els experiments de Shawn Lu Wen Tan et al. sobre cel·lules HeLa Kyoto exposades a formaldehid durant 2 hores permeten seguir què s’esdevé amb la síntesi d’ADN (emprant EdU com a marcador i PCNA com a marcador de fase S)

El formaldehid interromp la replicació d’ADN i fomenta l’aparició de trencaments en l’ADN de cèl·lules en divisió

Cèl·lules HeLa Kyoto amb una sola còpia funcional de BRCA2

Saakshi Chadha ha desenvolupat línies HeLa Kyoto que han incorporat, mitjançant CRISPR/Cas9, les mutacions 6174delT o 3036del4 en heterocigosi. En aquestes cel·lules, l’expressió de proteïna BRCA2 cau a la meitat, però altrament proliferen normalment i mantenen la mateixa sensibilitat a radiacions ionitzants.

Aquestes cel·lules, però, resulten especialment susceptibles al formaldehid. Una exposició a 0,08 mmol/L durant tres hores és suficient per retardar la replicació de l’ADN.

Aquesta major susceptibilitat al formaldehid es relaciona amb la depleció selectiva de BRCA2. Sense la BRCA2, la homeostasi en la forquilla de replicació de l’ADN es veu alterada: augmenta l’acció de l’endonucleasa MRE11. Shawn Lu Wen Tan comproven aquest rol amb l’ús de Mirin, un inhibidor de la MRE11.

La depleció selectiva de BRCA2 pel formaldehid tindria un càracter transitori i es produiria en diferents tipus cel·lulars. Altres genotoxines no tenen pas el mateix efecte que el formaldehid sobre la BRCA2. La depleció és deguda a l’acció del proteasoma 20S, com mostra el fet que l’efecte del formaldehid és inhibit per la velcada, l’epoxomicina o l’MG132. La degradació de BRCA2 afecta als tres compartiments on es troba aquesta proteïna: 1) la fracció nuclear soluble (on té la major presència); 2) la fracció nuclear unida a cromatina; 3) la fracció extranuclear citosòlica.

La degradació proteica selectiva induïda pel formaldehid afecta, és clar, no tan sols a BRCA2, però és significatiu que no afecti proteïnes amb funcions similars (BRCA1, RAD51, PALB2, XRCC3, FANCI, FANCD2). Les dades d’espectrometria de masses, indiquen que hi hauria vora 35 proteïnes afectades pel formaldehid, entre les quals hi hauria, a més del BRCA2, TXNL1 o JAK1.

Una reflexió sobre salut pública

Els autors són conscients de l’impacte que té aquest estudi en l’opinió pública. El formaldehid i l’acetaldehid són contaminants ben difosos, especialment en ambients urbans, com a producte del fum de tabac, de cigarretes electròniques, de la combustió d’automòbils, de certs materials de construcció, de cosmètics, etc. A banda dels mecanismes generals de toxicitat, la depleció selectiva de proteïnes per un mecanisme que encara caldrà investigar, introdueix un nou element de consideració, particularment per la rellevància del BRCA2 com a proteïna supressora de tumors.

Lligams:

A Class of Environmental and Endogenous Toxins Induces BRCA2 Haploinsuficiency and Genome Stability. Shawn Lu Wen Tan, Saakshi Chadha, Yansheng Lu, Evelina Gabasova, David Perera, Karim Ahmed, Stephanie Constantinou, Xavier Renaudin, MiYoung Lee, Ruedi Aebersold, Ashok R. Venkitaraman. Cell 169, p.1105-1118.e15 (2017).

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari

L’evolució genòmica en els tumors: un estudi de 7664 càncers humans

Iñigo Martincorena, Keiran M. Raine, Moritz Gerstung, Kevin J. Dawson, Kerstin Haase, Peter Van Loo, Helen Davies, Michael R. Stratton i Peter J. Campbell penjaven ahir un article titulat “Patrons universals de selecció en el càncer i en teixits somàtics”. Aquests investigadors de Wellcome Trust Sanger Institute, de l’EMBL-EBI, del Francis Crick Institute, del Departament de Genètica Humana de la Universitat de Lovaina i del Departament d’Hematologia de la Universitat de Cambridge han aplicat mètodes de la genòmica evolutiva a 7.664 tumors humans, corresponents a 29 tipus de càncer. La genòmica evolutiva s’ha aplicat a l’origen i diversificació d’espècies biològiques. La millora tècnica en l’extracció i seqüenciació d’ADN fa possible estendre-les ara també a l’evolució interna d’un organisme, a l’evolució de les línies cel·lulars somàtiques i, més concretament, a les línies tumorals. Mutació i selecció ambiental tenen també lloc en l’evolució dels tumors. Però si en l’evolució de les espècies domina la selecció negativa, que condueix a l’especialització, en l’evolució dels tumors domina una selecció positiva, que faci que la cel·lula somàtica s’alliberi dels controls interns, tingui accés a recursos nutricionals i defugi l’atac del sistema immunitari. Martincorena et al. estimen en aquest estudi una selecció negativa relativament fluixa, detectable únicament en el manteniment de gens essencials en regions haploides del genoma cel·lular. De mitjana, la selecció positiva condueix a 4 mutacions de seqüència proteica que promouen la transformació tumoral, encara que aquest valor pot variar segons el tipus de càncer (de menys d’1 de mitjana en el càncer de tiroides i testicular a més de 10 en tumors d’endometri i colorectals. L’estudi també posa de manifest que encara no s’han identificat un bon nombre de gens associats a la transformació tumoral. De fet, ells mateixos identifiquen alguns d’aquests gens.

Les mutacions somàtiques

Dels diferents llinatges cel·lulars que deriven del cigot tan sols una petita porció són llinatges germinals, que donaran lloc als gàmetes que, a través de la fecundació, participaran en la següent generació. La majoria dels llinatges cel·lulars són somàtics i, així, condemnats a desaparèixer quan es mori l’organisme individual que integren, quan no molt abans encara.

Els llinatges cel·lulars somàtics tendeixen a acumular mutacions al llarg de la vida de l’organisme individual que conformen. Aquestes mutacions poden ser de tres tipus:
– perjudicials per a la cèl·lula, fins al punt de conduir a la seva mort o senescència, o augmentar la probabilitat de patir-les.
– neutres, en el sentit de no ser perjudicials ni beneficioses.
– beneficioses per a la cèl·lula, en el sentit de promoure la seva supervivència o proliferació.

Aquestes mutacions “beneficioses” para la cèl·lula somàtica tenen, però, una contrapartida. L’acumulació d’aquestes mutacions pot fer que un llinatge cel·lular somàtic superi les constriccions normals de proliferació cel·lular. O, encara més greu, poden conduir a la invasió de teixits veïns, amb la subsegüent disrupció, o difondre a altres òrgans (metàstasi). Si és qüestió de proliferació i prou, hom parla de tumor benigne, encara que aquesta benignitat no impliqui alteracions anatòmiques o funcionals nocives. Si, a més, hi ha invasivitat i metàstasi, hom parla de tumor maligne.

The Cancer Genome Atlas

The Cancer Genome Atlas és una base de dades genòmica de càncers humans. D’aquesta base de dades, Martincorena et al. han extret les dades genòmiques de 7664 tumors humans, corresponents a 29 tipus tumorals diferents.

Comparar els genomes tumorals amb els genomes somàtics normals implica comptar també amb la diversitat genòmica existent entre humans. Alhora cal saber destriar les mutacions “promotores” de la transformació tumoral de mutacions merament acompanyants (“passatgeres”). Les primeres han estat seleccionades positivament mentre que les segones tenen un caràcter neutre. Per distingir les unes de les altres, Martincorena et al. apliquen la ratio dN/dS, és a dir, la relació entre les mutacions no-sinònimes (dN) i les mutacions sinònimes (dS). Les mutacions sinònimes afecten a la seqüència genètica, sense afectar la seqüència del producte gènica. És clar que això implica assumir que totes o la immensa majoria de les mutacions sinònimes són neutres.

Per refinar aquest mètode, Martincorena et al. han fet un esforç de contextualitzar els processos mutacionals detectats. Així, empren un model amb 192 paràmetres de taxa de mutació, que cobreixen els 6 tipus de substitucions de base possibles, les 16 combinacions possibles de bases flanquejants de cada mutació i la diferència entre cadena transcrita i cadena no-transcrita en les àrees codificants del genoma.

D’altra banda, entre les mutacions no-sinònimes, el seu model inclou també les mutacions que produeixen una alteració del patró de lectura o del patró del splicing, així com insercions i delecions petites.

També consideren Martincorena et al. les variacions en la taxa de mutació en les diferents regions del genoma humà.

El patró dN/dS en l’evolució tumoral

Quan hom compara el genoma de dos enterobacteris, com Escherichia coli i Salmonella enterica, pel que fa als gens comuns, hom troba que la ratio dN/dS és de 0,06. Aquest valor és indicatiu d’una forta selecció negativa de tota mutació que afecti la seqüència proteica corresponent. Quan hom fa comparacions genòmiques inter-individuals dins d’una espècie com la humana, els valors de dN/dS són de 0,08: la majoria de polimorfismes humans són de natura “sinonímica”.

Per contra, en l’evolució tumoral, el valor de dN/dS adopta un valor elevat, superior a 1. És a dir, que hi ha una mica més de mutacions no-sinònimes que de mutacions sinònimes. Aquests valors també es troben quan hom compara genomes cel·lulars de línies somàtiques normals de sang, pell, fetge, còlon o intestí prim. En general, doncs, en l’evolució somàtica, els valors de dN/dS ronden el valor 1, i s’allunyen del valor de 0,07 que trobem en l’evolució interespecíficament i en l’evolució interindividual dins una mateixa espècie.

Els gens sota selecció positiva en tumors

Martincorena et al. cerquen gens que tinguin valors de dN/dS significativament superiors a 1. En aquests gens, domina la selecció positiva, indici que d’alguna manera són gens que promouen la transformació tumoral. D’aquesta manera identifiquen un total de 179 gens. D’aquests gens, una mica més de la meitat, el 54%, es corresponen a gens recollits en el Cancer Gene Census (CGC). Fins i tot aplicant un criteri més estricte, Martincorena et al. identifiquen 24 gens promotors del càncer que no es troben en el llistat del CGC. No obstant, la majoria d’aquests gens o bé tenen un lligam clar amb la biologia del càncer o ja havien estat reportats en estudis individuals o en anàlisis generals.

Martincorena et al. posen com a exemples els gens ZFP36L1 i ZFP36L2. D’aquests gens se sap que promouen la quiescència cel·lular i suprimeixen la replicació de l’ADN en línies limfocítiques B. Que en aquest estudi, Martincorena et al. trobin un nombre de mutacions inactivadores en aquests dos gens és plausible si hom els considera “gens supressors de tumors”.

Tampoc no són a la llista del CGC, KANSL1, BMPR2, MAP2K7 o NIPBL. Però tots aquests gens ja eren sospitosos per les seves funcions: KANSL1 participa en complexos d’acetilació d’histones, BMPR2 és un receptor amb activitat serin-treonin cinasa sobre proteïnes morfogenètiques de l’os, MAP2K7 participa en senyalitzacions cel·lulars i NIPBL és un membre del complex de cohesines (les que regulen la separació de cromàtides durant la mitosi).

Amb la llista de 174 gens que obtenen Martincorena et al. comproven que se’ls pot classificar en dues classes. En els oncogens hi ha una forta selecció en mutacions de canvi de sentit, que donen lloc a un producte gènic amb una funcionalitat més o menys alterada. En els gens supressors de tumors hi ha una forta selecció de mutacions truncants, que impedeixen la funcionalitat del producte gènic corresponent.

Aquests gens, tenen valors de dN/dS en alguns casos superiors a 10 o a 100. En aquest darrer cas, això vol dir que hi ha més de cent vegades mutacions no-sinònimes que mutacions sinònimes: més del 99% de les mutacions detectades serien mutacions promotores en major o menor mesura.

Els gens sota selecció negativa en tumors

Martincorena et al. també fan una cerca de gens que tinguin valors de dN/dS inferiors a 1. En aquests gens hi hauria un domini de la selecció negativa o purificadora. Val a dir, que la immensa majoria de gens presenten valors de dN/dS propers a 1, indici d’una acumulació neutra de mutacions. Ja hem vist que un 2,2% dels gens mostraven valors de dN/dS superiors a 1,5. En canvi, tan sols un 0,14% dels gens mostra valors de dN/dS per sota de 0,75.

En general, doncs, la selecció negativa en línies tumorals és força febles, fins i tot més febles que no pas esperaven Martincorena et al. Com s’explica això? Una possible explicació es troba en el nombre de còpia de gens que, en un genoma diploide, és de dos, i això sense comptar les duplicacions que ja existeixen en el genoma haploide humà. Tan sols en el cas de regions genòmiques d’1 sola còpia, la selecció negativa es manifesta en un valor de dN/dS de 0,66.

Els valors de Martincorena et al. topen amb algunes prediccions. Hom hauria esperat que la pressió del sistema immunitari sigui un factor promotor de la selecció negativa. En efecte, les mutacions en línies tumorals poden donar lloc a “neoantígens”, a través dels quals aquestes línies cel·lulars siguin específicament atacades pel sistema immunitari. Els resultats de Martincorena et al. els duen a concloure que “l’enorme majoria dels neoantígens predits teòricament no deuen provocar una resposta immune capaç d’eradicar un clon tumoral en condicions normals”.

Estimar el nombre de mutacions promotores en un tumor

Ja en els anys 1950, alguns autors havien gosat d’estimar que n’hi havia prou amb cinc o set mutacions somàtiques per convertir una cèl·lula normal en una cèl·lula tumoral. Evidentment, a aquestes mutacions promotores calia afegir un bon nombre de mutacions no-promotores acompanyants.

Martincorena et al. revisen aquestes estimacions. Per exemple, analitzant les mutacions no-sinònimes de 369 gens tumorals en 689 tumors mamaris diferents, troben un valor de dN/dS de 1,95. Això vol dir que hi ha un 95% més de mutacions no-sinònimes que no pas hom esperaria en cas d’una evolució neutra. O, dit d’una altra manera, el 49% de les mutacions no-sinònimes serien mutacions promotores, seleccionades positivament en les línies tumorals. Aquest percentatge és ben diferent en altres tipus de tumors: 20% en melanoma, 80% en gliomes de grau inferior. Això es correspon en dades variables sobre el nombre de mutacions promotores en gens tumorals. El valor no arriba a 1 en sarcomes, en càncers de tiroides i en mesoteliomes. El valor arriba a 3-4 mutacions per gen en càncers de bufeta, endometri i colorectals.

Si hom ho expressa per cada tumor, de mitjana cada línia tumoral disposaria de 4 mutacions promotores, encara que segons el tipus de càncer aquest valor pot anar de 1 a 10. És a dir, que les mutacions promotores són tan sols una minoria de les mutacions existents en la línia tumoral: en el cas de càncers de cap i coll, el valor seria de tan sols un 5% de mutacions promotores respecte del total de mutacions no-sinònimes.

La taxa de mutació tendeix a augmentar en línies tumorals. Martincorena et al. troben que l’augment de la càrrega de mutacions afavoreix una major convergència de dN/dS cap a 1, però que de totes manera una major taxa de mutació condueix també a un augment de l’aparició de mutacions promotores.

L’extensió de l’anàlisi genòmica de tumors

Martincorena et al. tenen la intenció d’estendre aquestes anàlisis genòmiques també a regions no-codificants dels genoma. Però el repte principal és estendre aquesta metodologia a l’anàlisi individual de tumors i, alhora, de gens, per tal d’identificar en un cas concret quines són mutacions promotores i quines no ho són. Com diuen, desenvolupar aquestes eines amb rigor estatístic, constituirà un pas crucial en la implementació de l’oncologia de precisió.

Publicat dins de 3. La Vida | Envia un comentari