Una radiografia de les malalties infeccioses emergents de les darreres set dècades

Què és una malaltia infecciosa? Aquella que té com a agent etiològic material biològic aliè al propi organisme (és a dir, bàsicament, microorganismes, incloent-hi virus i prions). I què és una malaltia infecciosa emergent? Això és més fotut de definir, per bé que els titulars de salut de la premsa general de les darreres dècades hi han anat plens. Potser podríem assajar de definir les malalties infeccioses emergents com a aquelles que mereixen un titular més o menys sensacionalista. Les raons són diverses: o bé són malalties produïdes per microorganismes recentment descrits (o, fins i tot, desconeguts), o bé són malalties exòtiques que s'introdueixen en territoris nous, o bé són malalties que hom desconeix o coneix poc, o bé, finalment, són malalties que es creien arraconades o erradicades i que ara amenacen de tornar. Tot sovint, aquestes malalties infeccioses emergents són el resultat de l'expansió demogràfica de la humanitat. Aquesta expansió no tan sols ha entrelligat les diferents comunitats humanes de tots els continents i arxipèlags, sinó que també ha fet que aquestes comunitats humanes conquerissin a la natura no-humana territoris abans poc o gens poblats. És aquesta darrera, per exemple, la causa dels brots de febres hemorràgiques com l'èbola. No és estrany doncs que científics procedents del conservacionisme, com Peter Daszak, s'ocupin d'aquestes malalties infeccioses emergents. Daszak i un grup d'investigadors publiquen un estudi en el darrer número de Nature, sobre malalties infeccioses emergents i la millor forma de monitoritzar-les, previndre-les i tractar-ne les persones i comunitats afectades.[@more@]

El virus d'Èbola (a la imatge, en una electromicrografia) és una dels virus zoonòtics de fauna salvatge. Malgrat que han passat més de 30 anys del primer brot identificat no ha estat possible identificar quin és el seu hoste originari.

 Una perspectiva transversal de les malalties infeccioses emergents

Els microorganismes causants de les malalties infeccioses emergents no surten del no res. Són, habitualment, microorganismes adaptats a la parasitació de diferents espècies de vertebrats (sobretot, mamífers i aus). D'això se'n diu zoonosi, és a dir malaltia transmesa des d'altres espècies d'animals. Kate E. Jones, una de les autores de l'article, treballa a l'Institute of Zoology de Londres. Però no n'hi ha prou amb una perspectiva merament faunística. Cal analitzar el reservori animal d'aquests microorganisme en el seu context real. Així apareix el concepte de "medicina conservacionista", que posa de manifest com el lligam entre les agressions als ecosistemes i els impactes de les malalties infeccioses emergents (per a l'espècie humana i per a les altres espècies). Nikkita G. Patel i Peter Daszak treballen al Consortium for Conservation Medicine, del Wildlife Trust, a Nova York. Els altres autors de l'article, Marc A. Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk i John L. Gittleman, tenen una formació ecològica i treballen a l'Earth Institute de la Columbia University o a l'Odum School of Ecology de la Universitat de Geòrgia. Recentment, Storeygard ha estat fitxat pel Departament d'Economia de la Brown University (a Rhode Island), i Balk per la School of Public Affairs de la Universitat de Nova York.

Pels autors, doncs les malalties infeccioses emergents no tan sols són un problema sanitari. També són un problema econòmic, directe primer, però també indirecte quant a les mesures de prevenció que s'hi poden aplicar (i que es poden emprar també per establir boicots comercials a les regions afectades). Si globals són les conseqüències (sanitàries, socials, econòmiques i polítiques) també ho són les causes. Factors socio-econòmics, ambientals i ecològics determinen l'aparició, extensió i eventual control dels brots infecciosos emergents.

Un registre de 335 esdeveniments de malalties infeccioses emergents entre el 1940 i el 2004

A partir de la bibliografia disponible, els autors han comptat un total de 335 esdeveniments de malalties infeccioses emergents pel període de 64 anys que va del 1940 al 2004. Per esdeveniment s'entén aquell brot a partir del qual es definí una malaltia infecciosa abans desconeguda i, eventualment, una nova soca de microorganisme patogènic.

Els autors assumeixen, és clar, que no tots els esdeveniments existents s'han reportat. Especialment en les primeres dècades estudiades i en els països menys desenvolupats sanitàriament, molts brots hauran quedat sense reportar o s'hauran reportat incorrectament.

Així doncs, per arribar a qualsevol conclusió de les dades cal corregir aquests biaixos, tasca per la qual hom ha d'emprar assumpcions sempre discutibles i mètodes matemàtics no sempre ben acceptats per tothom. Sigui com sigui, tant les dades crues sobretot, com les dades corregides, mostren que entre el 1940 i el 1990 hi ha un augment continu de la taxa de nous casos per any. Els anys 1980, amb l'aparició de la pandèmia del VIH i de la SIDA que n'ha resultat, constitueixen un pic històric (100 casos dels 335). Després d'això, les xifres tendeixen a estabilitzar-se.

Panorama de les malalties infeccioses emergents i de les seves causes

Dels 335 casos estudiats, 202 (un 60%) són zoonosis, és a dir malalties importades des d'altres animals. D'aquestes 202 malalties o brots zoonòtics, unes 145 són zoonosis importades directament d'animals salvatges, i uns 57 es deuen a un contagi a partir d'animals domèstics. La fauna salvatge, doncs, es troba a l'arrel d'un 43% de les malalties infeccioses emergents. Si reduïm l'anàlisi cronològic a aquests 145 casos, trobem un augment sostingut al llarg de tot el període (1940-2004).

De les malalties infeccioses emergents no-zoonòtiques, cal destacar l'extensió de tuberculosis resistents a isoniazida i rifampicina, de la malària a àrees prèviament poc o gens afectades (inclosa l'extensió de formes de malària resistents a la cloroquina) i, és clar, la pandèmia de SIDA.

Pel que fa als microorganismes causals, la majoria (182 de 335; 54%) són bacteris. I en molts casos, els bacteris causants de malalties infeccioses emergents no són sensibles a antibiòtics, sulfamides o d'altres agents antimicrobians específics.

Les regions més castigades, una vegada es corregeix el biaix de report, són les regions més pobres i amb un índex de desenvolupament humà inferior. I dins d'aquestes regions, són les de clima tropical i les que voregen àrees naturals amb fauna salvatge, les més susceptibles.

Què es fa malament?

Malgrat l'evidència de quines són les regions més susceptibles de patir una malaltia infecciosa emergent, també són les que reben una menor atenció de vigilància i de recerca.

Així, amenaces relativament remotes dels països de climes temperats són molt més cobertes, que no pas les amenaces contínues existents en els països tropicals. I fins i tot, pel que fa a les malalties infeccioses emergents d'origen tropical, bona part dels esforços (i de les demagògies) es dediquen a impedir que siguin importades als països rics. Això provoca dues coses: primer, el menysteniment dels riscos existents en els països tropicals; segon, un descrèdit del mateix concepte de malaltia infecciosa emergent en els països temperats que acaba considerant-se, en part amb raó, com una exageració de riscos menors.

Tal com són les coses, doncs, la tendència a l'alça de les malalties infeccioses emergents no es corregirà, o ho farà tan sols en la mesura que es destrueixin, per la pressió econòmica, més àrees naturals als països tropicals. De mentres, ompliran titulars de la premsa general i de la premsa mèdica.

Lligams:

Global trends in emerging infectious diseases. Kate E. Jones, Nikkita G. Patel, Marc A. Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L. Gittleman & Peter Daszak. Nature 451, 990-993 (21 February 2008) | doi:10.1038/nature06536.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada